Aro Lukšos knygos „Laisvės istorijos mozaika“ pristatymas Birštono bibliotekoje

Laisves-istorijos-mozaika

Dienraštis „Lietuvos žinios“ išleido Aro Lukšo straipsnių rinktinę „Laisvės istorijos mozaika“, kurioje atspindimas Lietuvos grįžimo į Europos šeimą kelias.

Leidinyje pateiktos svarbiausių Lietuvos įvykių nuo 1918 iki 1934 m. apžvalga ir priežastys, kurios ne visada randa vietos moksliniuose darbuose ir matomos plika akimi, tačiau yra svarbios norint suvokti valstybės raidą. Autorius remiasi Lietuvos ypatingojo ir kitų archyvų dokumentais, to meto Europos leidinių publikacijomis bei įvykių liudytojų atsiminimais.

Puslapiuose atgyjanti istorija primena 1918 m. vasario 16 dieną, Lietuvos Tarybos sprendimą kviesti karūnuotis Viurtembergo hercogą, Mažosios Lietuvos veikėjų paskelbtą Tilžės aktą, 1919 m. kovo 24 d. Versalio taikos konferenciją. Atskiri skyriai skirti Vilniuje siautėjusių bolševikų siekiams matyti Lietuvą sujungtą su Baltarusija ir pavadintą Litbelo vardu. Detaliai aprašoma 1920-ųjų gegužės 15 d., kuomet tapo aišku, jog Lietuva tapo demokratine parlamentine respublika, kovotojų mūšiai su bermontininkais ir bolševikais. Skaitytojai turės progos prisiminti garsiąją E. Neumanno – T. Sasso bylą. Knyga iliustruota niekur neskelbtomis Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotraukomis.

A. Lukšas yra vadinamas geriausiu istorinėmis temomis rašančiu žurnalistu, nuo 2008 metų jis kiekvieną savaitę spausdina savo rašinius apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius.

 

Knygos pristatymas vyks Birštono viešojoje bibliotekoje š. m. kovo 7 d., pirmadienį, 17 val. Dalyvaus autorius Aras Lukšas ir „Lietuvos žinių“ vyriausiasis redaktorius Ramūnas Terleckas.

Taip pat skaitykite