APLINKOSAUGININKAI INFORMUOJA

IMG_9049

Kovo mėnesį buvo vykdomos dvi respublikinės aplinkosauginės akcijos: sausio mėnesį prasidėjusi ir iki kovo 20 d. trukusi akcija „Kaminukas“ ir kovo 20 d. startavusi akcija „Lydeka – 2016“.

Akcijos „Kaminukas“ metu Prienų agentūros darbuotojai atliko 4 reidus, per kuriuos patikrino 4 ūkio subjektus ir 8 fizinius asmenis. Vienam ūkio subjektui ir 3 fiziniams asmenims skirtos administracinės baudos už neteisėtą atliekų deginimą. Aplinkosaugininkai primena, kad už neteisėtą atliekų deginimą skiriamos ne tik baudos, tačiau taip pat gali būti paskaičiuota žala aplinkai, kadangi deginant įvairias atliekas į aplinką patenka kenksmingi teršalai ir daroma žala aplinkos orui.

Kovo 20 d. prasidėjusios akcijos „Lydeka-2016“, kuri tęsis iki balandžio 20 d., tikslas – užtikrinti besirengiančių neršti ir neršiančių lydekų apsaugą bei pagausinti šių žuvų išteklius. Jos metu aplinkosaugininkai organizuos reidus, stebės vandens telkinius, ypač svarbiausias lydekų nerštavietes. Aplinkosaugininkai primena, kad iki balandžio 20 d. draudžiama ne tik gaudyti lydekas, bet ir žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu). Pagautas žuvis, kurias draudžiama ar tuo metu draudžiama gaudyti, privalu tuoj pat paleisti atgal į tą patį vandens telkinį. Asmenims, neteisėtai gaudantiems lydekas, gresia administracinė atsakomybė – bauda nuo 115 iki 289 eurų, su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Už kiekvieną neteisėtai sugautą lydeką teks atlyginti 157,91 euro žalą žuvų ištekliams.

Vykdant valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, Alytaus RAAD Prienų agentūros pareigūnai per kovo mėnesį surašė 14 administracinių teisės pažeidimų protokolų.

Atšilus orams padaugėjo pažeidimų mėšlo ir srutų tvarkymo srityje. Kovo mėnesį vykdant patikrinimus bei tikrinant gautus gyventojų pranešimus nustatyti 8 atvejai, kai mėšlas buvo sandėliuojamas nesilaikant aplinkosauginių mėšlo tvarkymo reikalavimų, taip pat 1 neleistino tręšimo srutomis atvejis. Pažeidėjams taikyta administracinė atsakomybė. Pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginius reikalavimus, mėšlas ir srutos turi būti kaupiamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta paviršinio ir požeminio vandens taršos.

Nuo balandžio 1 d. jau galima srutas ir mėšlą skleisti ant laukų. Tačiau skystąjį mėšlą ir srutas draudžiama skleisti paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų. Išlikęs ir draudimas skystąjį mėšlą bei srutas skleisti šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip per 100 m nuo gyvenamojo namo be gyventojo sutikimo ir 300 m nuo gyvenvietės be seniūno sutikimo. Paskleistas ant dirvos paviršiaus tirštasis ir skystasis mėšlas turi būti įterptas ne vėliau kaip per 24 valandas (išskyrus pasėlius, pievas ir ganyklas). Susirūpinimą sukėlė kovo pradžioje nustatytas Šilavoto tvenkinyje esančio vandens aukštas užterštumas azoto junginiais. Azoto junginiai į Jiesią galėjo patekti su paviršiniu vandeniu, atnešančiu srutas, trąšas ar nevalytas nuotekas. Gyventojų prašome atsakingai tvarkyti nuotekas ir mėšlą bei srutas. Labai svarbu, kad vanduo nuo stogų netekėtų ant mėšlo krūvų, o taip pat, kad nebūtų tręšiami ir srutomis laistomi laukai, kol dirva įšalus ar įmirkus.

Kovo mėnesį Prienų agentūros pareigūnai taip pat surašė administracinius teisės pažeidimo protokolus už:

  • nepakankamai išvalytų buitinių nuotekų išleidimą į aplinką. Toks pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo 57 iki 289 eurų;
  • atliekų deginimą nesilaikant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų atmosferos apsaugos reikalavimų (užtraukia baudą piliečiams nuo 28 iki 57 eurų);
  • pareigos aplinkai nevykdymą. Įmonių atsakingiems pareigūnams toks pažeidimas užtraukia baudą nuo 144 iki 579 eurų;
  • neteisėtą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymą. Tokia neteisėta veikla užtraukia baudą piliečiams nuo 144 iki 289 eurų;
  • medžioklę draudžiamu medžioklės būdu. Už tai gresia bauda nuo 579 iki 1737 eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu.

Raginame gyventojus nebūti abejingais ir esant įtarimams, kad pažeidžiami aplinkos apsaugos reikalavimai, niokojama aplinka, informuoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūrą tel. (8-319) 61732 (darbo valandomis) arba tel. 112 (ne darbo metu).

 

Alytaus RAAD Prienų agentūros informacija

Taip pat skaitykite