Aplinkosaugininkai perspėja – aplinkos teršėjai nuo baudų neišsisuks

meslo-tvarkymo-pazeidimas-72379224

Birželio mėnesį baigėsi aplinkosauginė akcija „Medžiok saugiai“, kuria buvo siekiama sustiprinti medžioklių kontrolę medžioklės sezono pradžioje, sumažinti neteisėtą medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą ir užtikrinti saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų laikymąsi. Reidų metu pažeidimų nenustatyta. Ši akcija taip pat bus tęsiama ir rudenį.

Vasarą aplinkosaugininkai stebi poilsiautojus, ar tvarkingai stato automobilius prie ežerų, upių bei kitų paviršinių vandens telkinių. Prasidėjus grybų ir uogų sezonui taip pat didelis dėmesys skiriamas aplinkos taršai atliekomis ir automobilių parkavimui naikinant miško paklotę. Primename, kad LR Lankymosi miške taisyklės draudžia statyti automobilius ant miško paklotės. Tą galima daryti tik ant kelio dangos arba specialiai tam įrengtose aikštelėse.

Vykdydami valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, Alytaus RAAD Prienų agentūros pareigūnai birželio mėnesį surašė 7 administracinių nusižengimų protokolus.

Birželį, pagal gautą pranešimą, patikrinus piliečio sodybą buvo nustatyta, kad joje ardomos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės. Patikrinimo metu taip pat buvo nustatyta, kad pilietis savavališkai pasisavino žemės gelmių išteklius: netoli savo sodybos kasė žvyrą ir naudojo jį savo kiemo remontui.

Primename, kad juridiniams asmenims, norintiems užsiimti transporto priemonių ardymu, reikalingas Aplinkos apsaugos agentūros išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Vykdant veiklą privalu laikytis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse ir Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Taip pat informuojame, kad asmenys, norintys savo žemės sklypuose esančius gamtos išteklius naudoti savo reikmėms, privalo išsiimti mažojo karjero pasą.

Birželio mėnesį Prienų aplinkos apsaugos pareigūnai dar surašė administracinių nusižengimų protokolus už šiuos pažeidimus:

  • 1 administracinė bauda už mėšlo tvarkymą nesilaikant aplinkosauginių reikalavimų. Šis pažeidimas piliečiams užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 60 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 60 iki 140 eurų.
  • 1 bauda už aplinkos teršimą nepavojingomis buitinėmis atliekomis iki 0,1 m3. Toks pažeidimas pagal AN kodeksą užtraukia įspėjimą ar baudą piliečiams nuo 30 iki 90 eurų.
  • 1 už nuotekų išleidimą į aplinką viršijant nustatytus normatyvus. Toks pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo 60 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 170 iki 1170 eurų.
  • 3 už mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. 2 žvejams taikyta atsakomybė už žvejybą be žvejo bilieto. Toks pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 10 iki 60 eurų. 1 žvejas baustas už žvejybą neleistinais įrankiais (tinklais). Iš žvejo konfiskuoti 2 tinklai, už pagautą 1 lyną paskaičiuota 66 eurų žala gamtai. Už tokį pažeidimą AN kodekse numatyta bauda nuo 120 iki 300 eurų su įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Raginame gyventojus nebūti abejingais ir esant įtarimams, kad pažeidžiami aplinkos apsaugos reikalavimai, informuoti Prienų aplinkos apsaugos agentūrą tel. (8-319) 61732 (darbo valandomis) arba tel. 112 (ne darbo metu).

 

Alytaus RAAD Prienų agentūros informacija

Taip pat skaitykite