Andrius Palionis: Aktyvi, veikli, kūrybinga jaunimo Lietuva tikrai yra!

Prienų kraštas tapo pirmojo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo svetinga erdve. Renginį organizavo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, subūrusi ir daugybę partnerių, draugų, rėmėjų. Keturias dienas parke veikė dešimtys erdvių, kuriose buvo perskaityta daug pranešimų, vyko diskusijos verslo, mokslo, kultūros, politikos temomis, susitikimai su garsiais žmonėmis, veikė  kūrybinės  dirbtuvės, sporto turnyrai. Kontaktų mugėje dalyvavo 150 žmonių, karjeros mugėse prisistatė 23 įmonės, pristatyti  36 mokslo, politikos, visuomeniniai, socialiniai, kultūriniai projektai. Vakarais  vyko  koncertai, kino, teatro, mados pristatymai.
Man didžiausią įspūdį padarė jaunimas, jų nusiteikimas, kultūringas elgesys. Svarbiausia, kad nuotaika buvo pozityvi. Manau, kad pozityvumas ir yra pagrindinė paskata veikti, ir turi didelį efektą.  Mums tereikia sutelkti dėmesį aplinkybių ir sąlygų analizei ir daugiau dėmesio skirti tiems ištekliams ir galimybėms, kurias turime. Juk dažnai dairomės į tolimus horizontus, o tai, kuo galėtume pasinaudoti kaip galimybe kurti ateitį, yra čia pat. Daugybė rezultatyvių projektų ir verslo sėkmės istorijų yra neginčijamas to įrodymas. Pirmiausia – tai ir yra tie patys jauni žmonės, kurie nori gyventi ir kurti savo ateitį  Lietuvoje. Tai – daugybė protingų, kultūringų, aktyvių, verslių, norinčių pažinti bei sužinoti jaunuolių, kurie turi daug entuziazmo plėtoti ryšius,  organizuoti, dirbti. Man labai patiko tai, kad ir labai skirtingų sričių specialistai probleminius klausimus gvildeno ne vien teoretiškai, bet labai vaizdžiai nagrinėjo žinomus pavyzdžius. Įdomu buvo ir klausyti, ir įsitraukti į diskusijas apie lietuvių verslumą, valstybės ekonomiką, perspektyvias mokslo šakas, kaimo ateitį, įsigilinti į šiandienos ir istorinius politikos įvykius, visuomenės kultūrinius poreikius ir jų kaitą. Tiek jaunimas, tiek pranešėjai diskusijose atrado ir gilesnių įžvalgų, ir kėlė daug naujų klausimų. Visa tai drąsiai vadinčiau greitomis, labai intensyviomis studijomis. Tolesnes kryptis kiekvienas sau numatys, bursis bendriems darbams. Jaunimas turėjo tikrai gerą galimybę už vieną bilietą dalyvauti kelias dienas įvairių sričių renginiuose, diskusijose. Realiai, norėdami tiek plačiai praplėsti akiratį, sugaištume dešimteriopai daugiau laiko ir pinigų. Manau, kad tokie renginiai ir reikalingi, ir naudingi: skatina jaunimo iniciatyvumą, visuomeniškumą, tautinę savimonę ir kultūrą, toleranciją.


Daug dėmesio sulaukė pranešimai ir diskusijos verslo tema. Lietuvoje vien geros idėjos ir iniciatyvos plėtoti verslą nepakanka. Šiandien verslo kūrimo sąlygos nelengvos, todėl reikia, tiesiog būtina įstatymų pataisomis taisyti šią padėtį. Reikalingi dideli ištekliai, ilgas ir nuolatinis darbas, kryptinga ir vieninga veikla ir, be abejo, kantrybė, pasiaukojimas. Reikia, kad gavusiųjų valdžią darbai nesiskirtų nuo kalbų, kad įstatymai veiktų visiems vienodai.
Bendravimo, bendradarbiavimo vertė ir yra sėkmė. Dalindamiesi ir gauname labai daug. Tai skatina naujovių atsiradimą ir naudingų visuomenei ir žmogui idėjų įgyvendinimą. Po balandžio mėnesį Prienuose   vykusio seminaro Jaunimo problemų sprendimo planų rengimas įkurtas klubas Prienų jaunimas, kuris dalyvauja renginiuose, planuoja veiklą. Taigi plataus turinio renginių išliekamoji vertė yra ilgalaikė ir besivystanti į konkrečius projektus.  Tokie ir kiti įvairaus pobūdžio renginiai skatintų Prienų ir Birštono turizmo plėtrą, taip pat pasitarnautų krašto ekonominei gerovei. Reikia racionaliai išnaudoti palankią geografinę rajono padėtį, gamtos ir infrastruktūros išteklius. Tai padėtų spręsti iškart keletą problemų: darbo, visuomenės užimtumo, socialines, kultūros, finansų. Tai puikus pavyzdys ir paskata naujų idėjų įgyvendinimui ateityje.

Ir tikrai gera prasklaidyti abejones, kad aktyvi, mąstanti, besidominti ir norinti kažką daryti Lietuva yra.  Gaila buvo iš ten išvažiuoti, todėl visus raginsiu nuvykti į antrąjį Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą, kuris įvyks 2014 metais.

Taip pat skaitykite