Adventinė šeimų popietė

Baltas baltas mano takas per laukus –

Žvaigždės mirga, žvaigždės sako: bus jauku,

Jei Advento skleis ramybę šiluma,

Jei malda paglostys sielą kaip mama…

 

Taip renginio vedėjos Živilė ir Kornelija kreipėsi į savo draugus, jų brolius, seses, tėvelius ir senelius, susirinkusius į Adventinę šeimų popietę Šilavoto pagrindinėje mokykloje. Į svečius pakvietėme ir parapijos kleboną Ričardą Kmitą bei seniūnę Neringą Pikčilingienę. Nuoširdžiais sveikinimais ir linkėjimais jie drauge su mokyklos direktore Valentina Radzevičiene pradėjo kurti šventinio laukimo nuotaiką. Pradinių klasių mokinių vaizdelį ,,Piemenukai ir angeliukai“, jų kalėdinę giesmelę bei jaukią fleitų melodiją visi taip pat palydėjo gausiais plojimais.

 

Tuomet popietės dalyviai pasirinko vieną pasiūlytų veiklų. Mokytoja Elvyra Striaušienė kvietė į savo kabinetą, kuris tądien vadinosi ,,Sniego gūsis“, karpyti snaiges. Mokytojos Rasina Galinienė ir Rita Kišonienė su savo grupe darė kalėdinę žvaigždę. ,,Angelų dirbtuvėse“, vadovaujant mokytojoms Daivai Kamarauskienei ir Romai Petkevičienei, turėjo gimti įstabaus grožio angelai, o muzikos kabinete (jis vadinosi ,,Skambantis laukimas“) mokytoja Lijana Sarnickienė dirbo su naujai sudarytu mišriu choru – repetavo adventinę dainą. Daug džiaugsmo suteikė visų grupių veiklų pristatymas: sceną nuklojusios baltos snaigės, dailios ir skoningos Kalėdų žvaigždės, lengvučiai, plazdantys angelai. Ir sunku buvo patikėti, kad per tiek laiko galima suburti tokį darnų, balsingą chorą ir gėrėtis jo atliekama daina.

Maloni staigmena popietės dalyviams – moterų vokalinio ansamblio ,,Šilagėlė“ iš Dzūkijos pasirodymas. Jos ne tik padainavo keletą Advento ir kalėdinių dainų, bet išmokė įvairių žaidimų bei ratelių.

Popietei artėjant į pabaigą mokyklos direktorė pakvietė visus prie stalo, o jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė L. Astrauskaitė ir tikybos mokytoja E. Striaušienė padovanojo po šventinį mokyklos laikraščio ,,Spindulėlis“ priedą. O scenoje vis dar nerimo mažieji nykštukai ir kvietė įminti jų menamas mįsles. Kam pavykdavo atspėti, tas gaudavo mielą angeliuką.

Geros nuotaikos, šilto, nuoširdaus bendravimo netrūko iki pavakarės. Išsiskirstėme laukti šventų Kalėdų stebuklo.

 

 

Mokytoja D. Dainienė

Taip pat skaitykite