2011 m. į rajono kelius buvo investuota apie 30 mln. litų

Mūsų gyvenimo gerovė priklauso nuo daugelio veiksnių. Dažnas iš mūsų vairuoja automobilį, o vairuotojui ne tas pats, kokiais keliais važiuoti.
Mūsų rajono magistralinius ir krašto kelius prižiūri Prienų kelių tarnyba. Naujienų portalo kvitrina.com žurnalistas susitiko su šios tarnybos viršininku Henriku Radvilavičiumi, kuris pasidalino su portalo lankytojais mintimis apie kelius, jų priežiūrą, investicijas, planus.
2011 metai buvo sėkmingi, ypač investicijų srityje. 23 mln. litų buvo investuota į kelio Vilnius-Prienai-Marijampolė 78-85 km atkarpą. Šioje A 16 kelio atkarpoje ne tik buvo sutvarkytas pats kelias, bet Jiezno sankryžoje įrengta žiedinė sankryža ir atliktas tilto per Verknę kapitalinis remontas. Papildomos investicijos buvo nukreiptos kelių dangos stiprinimui ir avarinių ruožų sutvarkymui. Kelyje Prienai-Skriaudžiai (183) nuo 1 iki 11 km buvo atliktas dangos stiprinimas, tokie pat darbai atlikti ir kelyje Kaunas-Prienai-Alytus nuo 34 iki 42 km. Kelyje Jieznas-Antakalnis buvo sustiprinta 300 m kelio dangos per durpyną. Užasfaltuoti 4 km žvyrkelio kelyje Klebiškis-Veiveriai. Viso į rajono kelius investuota apie 30 mln. litų.
Prienų kelių tarnybos viršininkas negalėjo nieko paguodžiančio pasakyti kelio Prienai-Garliava rekonstrukcijos klausimu. Vis dar išlieka problema su žemės paėmimu Išlaužo gyvenvietėje, todėl 2012 metais vargu ar prasidės darbai, nors kelias labai apkrautas.
2012 m. bus pradėtas antros VIA Baltica juostos projektavimas. Dalis šio kelio driekiasi ir Prienų rajone.
Kasmet magistralinių ir krašto kelių priežiūrai panaudojama apie 300 000 Lt. Lyginant su situacija šalyje, Prienų rajone asfaltuotų kelių daugiau. Visgi rajone yra dar 30-40 kelių su žvyro danga. Ir pasikeitusi tvarka nieko gero nežada. Pagal ją, žvyrkeliai bus asfaltuojami tik gyvenvietėse. Šiais metais užplanuota kelyje Išlaužas-Klebiškis-Igliauka užasfaltuoti 2,7 km kelio trijose gyvenvietėse. Bet gali atsitikti ir taip, kad 2012 m. asfaltavimas neprasidės.
Toks sprendimas pablogins kelių priežiūrą. 2011 m. Prienų kelių tarnyba su užbrėžtais tikslais susidorojo, bet dėl lėšų stokos blogėja žvyrkelių priežiūra. Asfaltuotų kelių būklė po įsisavintų investicijų gera. 2012 m. bus stiprinama danga nuo 14 iki 23 km kelyje Prienai-Skriaudžiai.
Prienų kelių tarnyba yra visapusiškai pasiruošusi kelių priežiūrai. Pasak H. Radvilavičiaus, technikos yra pakankamai, ir nors sniego dar nėra, keliai prižiūrimi nuolat. Tarnyba ne tik vykdo magistralinių ir krašto kelių priežiūrą, bet ir pagal sutartis tvarko kelius kai kuriose seniūnijose, Birštono mieste.

Taip pat skaitykite