160 asmenų, turėjusių banko SNORAS obligacijas ir indėlių sertifikatus, kreipėsi su pretenzija dėl draudimo išmokų mokėjimo

Pranešimas spaudai

2012 m. sausio 10 d. 160 asmenų, turinčių banko SNORAS obligacijų ir indėlių sertifikatų, grupė kreipėsi į VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ su pretenzija, kurioje prašoma minėtiems asmenims išmokėti draudimo išmokas, siekiančias iki 100 000 EUR vienam asmeniui, kaip tai numatyta Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme. Bendra reikalaujama draudimo išmokos suma yra apie 10 mln. Lt.

„Banko SNORAS leistos obligacijos ir indėlių sertifikatai buvo platinami ir klientams pristatinėjami kaip priemonės, lygiavertės terminuotiesiems indėliams. Negana to, obligacijų ir indėlių sertifikatų draustumas buvo vienareikšmiškai nurodytas ir sutartyse, pasirašytose su banku SNORAS įsigyjant minėtas finansines priemones. Todėl manome, kad draudimo išmokos mums nemokamos nepagrįstai. Mums turėtų priklausyti draudimo išmokos iki 100 000 EUR vienam asmeniui“- tvirtina viena iš pretenziją pateikusių asmenų Dalia Matelienė.

Pretenzijoje taip pat pažymima, kad nė viena iš atsakingų valstybinių institucijų, taip pat VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ilgą tęstinį laikotarpį nesiėmė jokių veiksmų dėl banko SNORAS platinamų obligacijų ir indėlių sertifikatų, nors turėjo visas galimybes ir privalėjo tai daryti, jei obligacijų ir indėlių sertifikatų platinimas kaip lygiaverčių banko indėliams priemonių iš tiesų klaidino banko SNORAS klientus ir skatino juos priimti sprendimus, susijusius su didele rizika, apie kurią jie net neįtarė.

„Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 3 ir 4 dalyse  apibrėžtas „indėlininko“ ir „indėlio“ sąvokas, banko obligacijas ir indėlių sertifikatus įsigiję asmenys turėtų būti traktuojami būtent kaip „indėlininkai“, kuriems taikoma analogiška draudimo apsauga kaip ir kitiems banko SNORAS klientams, sudariusiems kitokias banko indėlio sutartis ir laikiusiems pinigus einamosiose banko sąskaitose. Be to, išvadą apie obligacijų ir indėlių sertifikatų draustumą leidžia daryti taip pat Europos Sąjungos direktyvų dėl indėlių ir investuotojų draudimo analizė, kitų Lietuvos teisės aktų bei konkrečios banko SNORAS situacijos analizė. Visa tai išsamiai ir nuodugniai išdėstyta pretenzijoje“ – pažymi pretenziją padavusią asmenų grupę atstovaujančios advokatų kontoros Raidla Lejins & Norcous advokatas dr. Rimantas Simaitis.

Pretenziją padavusių asmenų nuomone, pretenzijoje nurodyti argumentai yra pakankami tam, kad į pretenziją VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ sureaguotų, kaip jau minėta, išmokėdama draudimo išmokas.

„Labai tikimės, kad VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ geranoriškai, greitai ir jautriai išspręs susidariusią situaciją, priimdama sprendimą išmokėti mums priklausančias draudimo išmokas. Priešingu atveju esame pasirengę savo pažeistas teises ginti teismine tvarka. Manome, kad kolektyvinis mūsų teisių gynimas yra efektyvesnis. Todėl ir kvietėme bei toliau kviečiame nukentėjusius asmenis prisijungti prie grupės ir kartu ginti savo teises“ – teigia kitas pretenzijos pareiškėjas Andrius Liubinas.

Tikėtina, kad artimiausiu metu prie pretenziją pareiškusių asmenų grupės prisijungs ir daugiau nukentėjusių asmenų, įsigijusių banko SNORAS obligacijų ir indėlių sertifikatų.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu info@bankokreditoriai.lt arba snoras.info@rln.lt.

Banko kreditorių iniciatyvinė grupė

www.bankokreditoriai.lt

 

Taip pat skaitykite