Mato Šalčiaus vardas turi būti įrašytas Lietuvos istorijos puslapiuose

Vilija Čiapaitė

Prieš 125 metus 1890 m. rugsėjo 20 d. Čiudiškiuose, Prienų valsčiuje, gimė Matas Šalčius – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, keliautojas, visuomenės veikėjas.

Biografija

M. Šalčiaus tėvas kilęs iš senos Šalčių giminės, kuri minima jau nuo XVIII amžiaus. Pranė ir Juozas Šalčiai augino septynis sūnus ir dvi dukteris, Matas buvo ketvirtas vaikas šeimoje. Dar besimokydamas užsiėmė žurnalistine veikla, rašė straipsnius į laikraščius. Baigęs „Saulės” mokytojų kursus dirbo mokytoju Žemaitijoje. Dėl viešų pasisakymų prieš carinę valdžią Visos Rusijos mokytojų suvažiavime Kauno gubernatoriaus įsakymu 1914 m. buvo ištremtas iš Lietuvos.

Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, M. Šalčius tapo ELTOS direktoriumi. Dirbo Lietuvos kariuomenės propagandos skyriuje, mokytojavo. 1919 m. įsteigė Šaulių sąjungą, buvo pirmasis žurnalo „Trimitas” redaktorius. Daug keliavo po Vakarų Europą. Aktyviai propagavo turizmą. 1929 m. įsteigta Turizmo sąjunga, kurios valdybos sekretoriumi išrinktas M. Šalčius.

Beje, M. Šalčius daug keliavo ir po kelionių išleido knygą „Svečiuose pas 40 tautų”, už kurią apdovanotas „Spaudos fondo” premija.

1936 m. išvyko į Pietų Ameriką. Čia bandė suvienyti lietuvių išeiviją, Buenos Airėse leido laikraštį „Išvien”. Tačiau, nesulaukęs išeivijos palaikymo, tęsė keliones. 1939 m. persirgo maliarija. 1940 m. susirgo ūmiu smegenų uždegimu, nuo kurio ir mirė. Palaidotas Guajaramerino mieste.

Sąsajos su Šaulių sąjunga

1919 m. birželio 27 d. įkurtas pirmasis šaulių būrys Kaune. Ši diena ir laikoma Šaulių sąjungos įkūrimo data. Organizacijos pagrindus nustatė, šaulio ideologiją formavo Vladas Putvinskis-Pūtvis.

Šaulių veikla apėmė ir dabar apima visas pagrindines gyvenimo sritis: karinę, fizinio lavinimo, tautos kultūrinio ugdymo ir kt. 1920 m. birželio mėnesį buvo pradėtas leisti Šaulių sąjungos laikraštis „Trimitas“. Pirmuoju jo redaktoriumi buvo M. Šalčius.

M. Šalčiaus gyvenimas nebuvo ilgas – gyveno lygiai 50 metų, tačiau jo darbai patys kalba už save.

Jo mirties vieta ilgą laiką nebuvo žinoma, tačiau 2005 m. liepą Lietuvos keliautojų ekspedicija „Bolivija-Peru 2005”, vadovaujama Gintauto Babravičiaus, nustatė apytikslę keliautojo mirties vietą. Miesto centre, šalia bažnyčios buvo pastatytas M. Šalčiaus atminimui skirtas bareljefas.

Beje, M. Šalčiaus atminimas visokiais būdais buvo bandomas ištrinti, tačiau atsiradus entuziastų, pasekėjų, jo nuveikti darbai viešinami jau ne vienerius metus.

1986 m. spalį tėviškėje M. Šalčiaus garbei buvo pastatytas medinis stogastulpis, vaizduojantis keliautoją su gaubliu rankoje (skulptorius tautodailininkas Leonas Juozonis iš Rokiškio), o 1993 m. prie gimtojo namo broliams pagerbti pritvirtinta memorialinė lenta.

Tai dar vienas įrodymas, jog M. Šalčiaus darbai nemirtingi.

Mato Šalčiaus tėviškėje

Kai atvykome į didžiojo keliautojo tėviškę, žmonių dar beveik nebuvo. Vaikščiodama po kiemelį ir jo užkaborius, žavėjausi išlikusiais trobesiais ir autentišku rūsiu. Už seklytėlės slyva barstė paskutinius vaisius, o seniai nemačiusi sodininko žirklių vynuogė džiugino saldžiai aitrokomis vynuogėmis. Akmenimis nugrįsti laipteliai kvietė jais palypėti ir pasidžiaugti gamtos ir žmogaus rankų sukurtu stebuklu.

Pagaliau susirinko svečiai ir giminės. Tarp jų buvo M. Šalčiaus anūkė Gindra Marija Kopūstinskienė, kiti tolimesni giminaičiai, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir kiti administracijos darbuotojai, muziejaus direktorė Lolita Batutienė su darbuotojomis, Šaulių sąjungos narys Stasys Ignatavičius su būriu šaulių, Gintautas Babravičius – „Klajūno klubo” prezidentas, žurnalistai ir „Žiburio” gimnazijos šaunus dainininkų būrys, kuriam vadovavo energija trykštanti Roma Ruočkienė. Trumpam kiemas atgijo ir, rodės, kad tik tik trobos duris atvers M. Šalčius ir mostelėjęs ranka svetingai pakvies užeiti. Juk reikia tiek nedaug – trupučio dėmesio ir atminties sąsajų, kurios veda po visą pasaulį, nes M. Šalčiaus atminimo gijos glaudžiai susijusios su Čiudiškėmis, gamtos ir Dievo glostoma vieta, kur gimė ne tik M. Šalčius, bet ir Vytautas Bubnys. Juk tik tokia žemė gali išauginti vyrus, vertus įrašyti istorijos puslapiuose aukso raidėmis.

Prienų kultūros ir laisvalaiko centre vyko konferencija, skirta M. Šalčiui atminti.

Jos metu pranešimus skaitė LŽS Kelionių ir pramogų klubo pirmininkas Gerimantas Statinis, LEU prof. dr. Benediktas Šetkus, Lietuvos šaulių sąjungos V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, „Klajūnų klubo“ prezidentas Gintautas Babravičius. Konferencijos metu buvo peržiūrėtas dokumentinis filmas „Saulė šviečia lygiai visiems”

(scenarijaus autorius G. Statinis, režisierė A. Vėželienė).

 

Taip pat skaitykite