Vyko Kauno regiono plėtros tarybos posėdis

Vasario 21 d. Kauno regiono savivaldybių merai, jų pavaduotojai, savivaldybių tarybų į Kauno regiono plėtros tarybą deleguoti nariai, socialiniai partneriai rinkosi į Žalgirio areną, kurioje vyko Kauno regiono plėtros tarybos posėdis.

Posėdyje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius.

Svarstyti buvo 25 klausimai dėl Kauno regiono projektų sąrašų patvirtinimo, tikslinimų ir pakeitimų, Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų bei jų koordinavimo. Didelis dėmesys buvo skirtas aplinkos apsaugos bei tvarkymo projektams bei Kauno regionui numatytų lėšų panaudojimo priemonėje „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Šiuo metu pagal šią priemonę Kauno regione yra įsisavinama kiek daugiau nei pusę visos ES skirtos paramos, aplinkos sutvarkymui skirtų projektų įgyvendinimas galėtų vykti ir aktyviau.

Didžiausias dėmesys buvo skirtas Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos bei biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimui, Kauno kogeneracinės jėgainės statybai bei ataskaitai, kurioje pristatyti 2011 m. įgyvendinti projektai.

Buvo pristatyti ir Kauno kogeneracinės jėgainės statymo planai. UAB „Forum Heat Lietuva“ Kauno laisvoje ekonominėje zonoje planuojamoje statyti jėgainėje elektros ir šilumos energijos gamybai ketinama naudoti biomasę, netinkamas perdirbimui durpes ir kitą vietinį kurą. Bendras planuojamas jėgainės našumas sieks 80-200 MW, iš kurių 50-150 MW sudarys šiluminė energija ir 20-50MW – elektros energija, tiekiama Kauno miesto ir rajono šilumos vartotojams.

Tarybos nariams buvo pristatyta ir 2011 m. Kauno regiono mastu atliktų darbų bei įgyvendintų projektų ataskaita. Pagal Kauno regiono plėtros planą iki 2020 m., pernai kaimo vietovių modernizavimui buvo išleista 0,5 mln. Lt, gyvenimo kokybės gerinimui (bibliotekų, švietimo bei ugdymo įstaigų, globos namų, kultūros centrų rekonstrukcijoms) – 54,5 mln. Lt, žmogaus ir aplinkos santarai (nuotekų insfrastruktūros gerinimui, švietimo, sveikatos, kultūros įstaigų modernizavimui) – 40,4 mln. Lt. Praeitais metais buvo pradėti 44 projektai už 86,2 mln. Lt.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, jog pagal iki 2020 m. sudarytą bei patvirtintą plėtros planą, šiuo metu įgyvendinamų projektų skaičius nėra labai didelis ir nepateisina užsibrėžtų tikslų. Dėl šios priežasties susirinkusių miestų bei rajonų savivaldybių vadovai buvo raginami rodyti daugiau iniciatyvos.

Birštono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite