Vyko bibliotekos akcija „Draugauk su knyga – 2012“

Pakuonio pagrindinėje mokykloje ši akcija prasidėjo netradicine pamoka, skirta knygnešio dienai paminėti. 5-10 klasių mokiniai peržiūrėjo filmą „Knygnešys“, parodą muziejuje, pasidžiaugė skulptūra knygnešiams mokyklos kieme ir aptarė, kokį svarbų vaidmenį knyga suvaidino formuojant lietuvių kalbą ir tautinę tapatybę.

1-4 klasių mokiniams vyko dailaus rašto konkursas. Dailiausiai rašančius rinko ne tik komisija, bet ir bibliotekos lankytojai. 1–2 klasių grupėje nugalėtojomis tapo 1 klasės mokinės J. Pokelevičiūtė ir S. Staseliūnaitė bei 2 klasės mokinė K. Maskvytytė. 3–4 klasių grupėje gražiausiai rašiusiais pripažinti 3 klasės mokinys V. Staseliūnas ir ketvirtokės D. Stanevičiūtė bei K. Paužaitė. Bibliotekos lankytojų simpatijas pelnė antrokė V. Garmutė ir trečiokė R. Sakalauskaitė. Sveikiname juos!

5 klasės mokiniai buvo pakviesti gaminti skirtukus ir padalinti juos mokytojams. Įvairiomis formomis mokiniai pristatė perskaitytas knygas. Aštuntokai gamino lankstinukus, penktokai ir septintokai piešė plakatus. Naudodamiesi bibliotekoje surasta informacija šeštos klasės mokiniai kūrė eilėraščius. Devintokai savo žinias apie knygą, žodį, lietuvių kalbą atskleidė atlikdami kūrybinę užduotį. Vyko mokinių, dalyvavusių akcijoje,  darbų paroda. Pasigėrėti mokinių darbais galėjo ne tik kiti mokiniai, bet ir mokyklos svečiai. Mokiniai vykdė projektą ir, vadovaujami mokytojos G. Blekaitienės, surinko informaciją apie Baltijos jūrą. Su mažaisiais bibliotekos lankytojais po pamokų garsiai buvo skaitomos knygos, rengiamos knygų ir jų iliustracijų parodos.

Akcijos pabaigoje buvo išrinkti patys aktyviausi skaitytojai: 7 klasės mokinės K. Stanevičiūtė ir A. Simanavičiūtė bei 10 klasės mokinė A. Maceinaitė. Nuoširdų ačiū už pagalbą organizuojant šią akciją tariame lietuvių kalbos mokytojai E. Čeplinskienei.

Jūratė Keturakienė,

Pakuonio pagrindinės mokyklos bibliotekininkė

 

 

Taip pat skaitykite