Vinco Mykolaičio-Putino 125 metų gimimo sukaktis pasitinkama su literatūrine premija

IMG_8248

Prienų krašto muziejus 2018 metus pasitinka minėdamas iškilaus rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino 125 metų sukaktį. Sausio 6 dieną muziejuje vyks popietė, skirta rašytojui, bus pristatyta dailininko Petro Lincevičiaus tapybos paroda „Žemė“, kurioje eksponuojami paveikslai, sukurti V. Mykolaičio-Putino tėviškėje.

V. Mykolaičio-Putino sodyba-muziejus jau dvidešimt metų yra Prienų krašto muziejaus padalinys. Gyvenamąjį namą, kuriame gimė klasikas (1893-1967), statė dar senelis, o įrengė tėvai. Rašytojas čia gyveno iki 1914 m. Paskutinį kartą lankėsi 1936 m., per motinos laidotuves. Memorialinis muziejus įkurtas 1971 m., nuo 1998 veikia kaip Prienų krašto muziejaus padalinys. Muziejuje atkurta autentiška V. Mykolaičio – Putino vaikystės aplinka su to meto baldais ir daiktais. Vyksta kultūriniai renginiai, poezijos skaitymai, rašytojo asmenybei svarbių datų paminėjimas, literatūros pamokos moksleiviams, lankosi pavieniai lankytojai bei turistų grupės. Per metus sodybą aplanko virš 1200 lankytojų.

2017 metais Pilotiškėse, Prienų rajone esančioje V. Mykolaičio-Putino tėviškėje, vyko rašytojo kūrybos skaitymai, taip paminint klasiko 50-ies metų mirties jubiliejų.

IMG_7859

Prienų krašto muziejaus organizuotas reginys sulaukė gausaus literatūros mylėtojų būrio, tarp kurių buvo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė (nuotraukoje), J. Tumo-Vaižganto muziejaus vedėjas, poetas Alfas Pakėnas, dainas atliko MRU folkloro ansamblis „Ritingo“.
Atsiminimais apie Putiną, jo šeimą ir aplinką pasidalijo rašytojo vaikaitis Alfonsas Mykolaitis. Naujosios Ūtos klojimo teatro grupės aktoriai parengė poetinę kompoziciją „Nuo Tėviškės kalnelio“.

Iškilmingą šventę vainikavo atnaujintos ekspozicijos atidarymas Putino seklyčioje. Ekspozicija atskleidžia Putino šeimos istoriją bei aplinką, kurioje jis augo. Eksponuojamos nuotraukos, knygos, memorialiniai baldai, meno kūriniai. Joje taip pat supažindinama su Putino seserimi Magdalena Mykolaityte-Slavėniene. Gyvendama emigracijoje, Australijoje, ji taip pat kūrė prozą.

Prienų rajono savivaldybė, minėdama poeto 120-ąsias gimimo metines, įsteigė Vinco Mykolaičio-Putino vardo literatūrinę premiją.

Skelbimas - V. M. Putino premija+

Konkursas premijai gauti organizuojamas kas penkeri metai – jubiliejinėms V. Mykolaičio-Putino gimimo metinėms pažymėti. 1700 Eur premija skiriama už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų bei publicistikos darbus, Vinco Mykolaičio-Putino kūrybos tyrinėjimą, sklaidą ir jo idėjų tęstinumą bei propagavimą.

Kandidatus Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijai gauti gali siūlyti kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, meno kūrėjų asociacijos, leidyklos, visuomeninės organizacijos ir patys kūrinių autoriai.

Pateiktus dokumentus premijai gauti vertina Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos skyrimo komisija. Komisijos sprendimu gali būti skiriamos I, II, III premijos.

Piniginė premija bus įteikta 125-ųjų Vinco Mykolaičio-Putino gimimo metinių minėjimo metu. Renginys vyks 2018 m. gegužės 26 d. Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje.

Dokumentus konkursui iki 2018 m. kovo 30 d. siųsti adresu: Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriui, 228 kab., Laisvės a. 12, 59126 Prienai. Tel. pasiteirauti (8 319) 61 135.

Kandidato anketą ir nuostatus rasite interneto svetainėje www.prienai.lt

 

Prienų krašto muziejaus informacija

 

 

Taip pat skaitykite