Užuojauta

Šiandien Veiverių krašto žmonės gyvena liūdesyje. Visų mūsų gerbiamo ir mylimo klebono, kaimo šviesulio, dvasinio vadovo Kazimiero Skučo netektis palietė kiekvieno namus ir širdį. Per ilgus savo tarnystės Veiveriuose metus klebonas tapo visiems artimas: vienus sutuokė, laimino, kitus krikštijo, mokė tikybos, dar kitus palydėjo į amžinybę.

Gerbiamas klebonas buvo ne tik giliai tikintis, bet kartu labai paprastas, supratingas, rūpinosi ir visada globojo jaunus žmones, stiprino ieškančius paguodos. Jis buvo nuolatinis bendruomenės renginių dalyvis, visų darbų palaikytojas ir laimintojas.

Tikiuosi, kad mūsų veikla ir daromi darbai pateisins gerbiamo klebono į mus dėtus lūkesčius. Ilsėkitės ramybėje, gerbiamas, mylimas Klebone. Jūs palikote reikšmingą įspaudą Veiverių krašto ir daugelio žmonių gyvenimuose.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems.
Prienų rajono savivaldybės Tarybos narė Daiva Macijauskienė

Taip pat skaitykite