Užsitęsusiame Tarybos posėdyje – automobiliai seniūnijoms, pritarimai projektams ir ginčai dėl klasių komplektų

Vacys Staknys

Kovo 31 d. rekordiškai ilgai vykęs Prienų rajono Savivaldybės tarybos posėdis sukėlė nemažai diskusijų ir dar kartą nubrėžė aiškią takoskyrą tarp valdančiųjų ir opozicijos.

Pirmoje posėdžio pusėje Tarybos nariai išklausė mero Alvydo Vaicekausko ir sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitas.

Svarstant sveikatos įstaigų ataskaitas buvo pasidžiaugta, jog dauguma jų dirbo pelningai. Su nuostoliu 2015 metus pabaigusio Jiezno PSPC direktorius Povilas Rimkus pažadėjo Tarybos nariams, jog situacija per 2016 metus pagerės, o nuostolis susidarė dėl noro pasiūlyti pacientams naujų paslaugų, pasiruošimo renovacijos projektui ir kai kurių organizacinių klaidų. Visgi, Tarybos nariai daug nepeikė įstaigos vadovo, nes jam pavyko surasti finansavimą renovacijos projektui, kuris turėtų iš pagrindų pakeisti pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo slaugos skyriaus vaizdą.

Tarybos nariai taip pat atkreipė dėmesį, jog būtina gerinti Veiverių PSPC materialinę bazę. Buvo pasiūlyta visą įstaigą perkelti į šalia esantį pastatą, kuris stovi tuščias. Tiesa, prieš tai reikia jį pritaikyti sveikatos įstaigos poreikiams. Taryboje nuskambėjo pasiūlymas Stakliškių PSPC prijungti prie kitos sveikatos priežiūros įstaigos, nes mažėjant gyventojų įstaigai bus sudėtinga dirbti pelningai.

Pirmoji diskusija įsiplieskė, pradėjus svarstyti klausimą dėl pirmųjų klasių komplektų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje ir „Ąžuolo“ progimnazijoje. Diskusija buvo gan karšta. Tiesa, nemažai Tarybos narių turėjo nusišalinti nuo sprendimo priėmimo, nes arba patys dirba tose įstaigose, arba jų sutuoktiniai.

Tarybos narė Loreta Jakinevičienė pasiūlė leisti „Ąžuolo“ progimnazijai formuoti 4 pirmokų komplektus, o „Revuonos“ pagrindinei mokyklai – 2. Ją palaikė Juozas Krikštolaitis. Bet kiti Tarybos nariai palaikė administracijos pasiūlytą projektą – formuoti 3 komplektus „Ąžuole“ ir 1 „Revuonoje“.

Klausimo pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas pasakė, jog nors įstaigos pateikė planus, jog suformuos 4 ir 2 komplektus, statistika rodo, kad vaikų yra tik 5 komplektams, todėl nereikia turėti iliuzijų, jog įvyks stebuklas ir atsiras vaikų dar vienam komplektui. Dauguma Tarybos narių balsavo už paruoštą projektą.

Ir nors dėl pirmųjų klasių komplektavimo kaimo mokyklose ginčų nekilo, buvo konstatuota, jog situacija seniūnijose prastėja, nes vaikų mažėja ir vis daugiau reikia steigti jungtinių klasių.

Tarybos nariai turėjo skirtingas nuomones ir dėl automobilių įsigijimo seniūnijoms ir Žemės ūkio skyriui.

Administracija siūlė seniūnijoms įsigyti naudotus automobilius po 7000 eurų, o Žemės ūkio skyriui išsinuomoti naują automobilį. Nuoma būtų mokama iš deleguotų lėšų ir savivaldybė neturėtų patirti išlaidų.

Tarybos nariai Martynas Butkevičius ir Arūnas Vaidogas pasiūlė seniūnijoms irgi įsigyti naujus automobilius, bet valdantieji nesutiko su šiuo pasiūlymu ir balsavo už paruoštą projektą.

Taryba pritarė autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos sutvarkymo, tęstiniam Prienų KLC bei vandentvarkos projektams.

Svarstant klausimą dėl atliekų turėtojų, kurie gyvena kolektyviniuose soduose, apmokestinimo, buvo pastebėta, jog jie moka mažiau nei kitų teritorijų gyventojai. A. Vaidogas pasiūlė arti miesto esančius sodus prijungti prie miesto.

Visgi, šiame posėdyje buvo patvirtina projekte pasiūlyta suma, o dėl A. Vaidogo pasiūlymo buvo nutarta pradėti diskusiją.

Iš viso Tarybos nariams buvo pateikta 50 sprendimų projektų, du iš jų nebuvo svarstomi (dėl savivaldybės ilgalaikio turto nurašymo ir dėl atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti paslaugas). Prie šių klausimų bus grįžta vėliau.

 

Taip pat skaitykite