Trišalė taryba pritarė MMA didinimui

 Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame Trišalės tarybos posėdyje socialiniai partneriai sutarė dėl minimalios mėnesio algos (MMA) didinimo 25 eurais nuo 2015 m. liepos 1 d. Susitikimo dalyviai taip pat pritarė darbo grupės dėl MMA didinimo siūlymui nuo šiol MMA keitimą sieti su ekonominiais rodikliais.

 Darbo grupėje dalyvavę profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai sutarė, kad MMA keitimas turėtų būti siejamas su penkiais pagrindiniais kintamaisiais: vidutinio darbo užmokesčio kitimas, darbo našumo kitimas, vidutinis metinis suderinto vartotojų kainų indekso pokytis, BVP augimas, vidutinis metinis nedarbo lygis.

Tai pat bus atsižvelgiama į kitus aspektus, tokius kaip tarptautiniai įsipareigojimai, skurdo lygis, palyginimas su kaimynais.

Primename, kad socialinį modelį kūrę mokslininkai siūlo, jog MMA gaunantys darbuotojai nebebūtų priklausomi nuo politikų ir darbdavių malonės, o jų gaunama MMA būtų perskaičiuojama kasmet pagal ekonominius rodiklius.

Ekspertų komisija pagal metodiką įvertintų situaciją, tuomet būtų sulaukta rekomendacijų iš Trišalės tarybos ir tada ekspertų komisija teiktų siūlymą Vyriausybei (kasmet iki rugsėjo 15 d.). Įdiegus visus mokslininkų siūlomus pasiūlymus ir suaktyvinus šalies ekonomiką, prognozuojama, MMA kasmet galėtų didėti 5-10 proc.

Trišalėje taryboje šiandien taip pat tartasi dėl tolimesnių veiksmų, kaip sutarti dėl visoms pusėms palankaus socialinio modelio, ypač darbo santykių kontekste.

Taip pat skaitykite