Tėvo dienos minėjimas Užuguosčio bažnyčioje

„Vienas Tėvas reiškia daugiau negu šimtas mokytojų“  (Džordžas Herbertas)

 

Jau tapo tradicija Užuguostyje paminėti ne tik Motinos, bet ir Tėvo dieną. Gausiai susirinkusiems tėvams gražiais žodžiais šventę pradėjo Užuguosčio bendruomenės „Radasta“ pirmininkė, kaimo seniūnaitė Danutė Adamonienė. Bibliotekininkė Rasa Žvirblienė sveikinimą pratęsė gražiausiomis poetų, mūsų krašto dainiaus Justino Marcinkevičiaus eilėmis, kurios taip paprastai ir nuoširdžiai sugula į mūsų širdis, sužadina prisiminimus. Stakliškių seniūnas Gintautas Kaminskas ir jo pavaduotoja Nijolė Ivanovienė sveikino šio krašto garbaus amžiaus vyrus, tėvus, Antaną Krūvelį ir Vytautą Karvelį. Dėkojo jiems už dorai ir garbingai nueitą kelią, už nuopelnus šiam kraštui, linkėdami stiprybės ir sveikatos tolimesniuose užmojuose.

Renginį pratęsė Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro duetas – Karolina Gustaitytė su Dominyku Šimoniu. Kiekvieno vyro rankose pražydo rožės. Jas jiems skyrė renginio organizatoriai Užuguosčio kaimo bendruomenė „Radasta“, parapijos klebonas Gediminas Mieldažis.

Kaimo bendruomenė, parapijos tikintieji, susirinkę į Devintinių šventę, buvo nuoširdžiai dėkingi už galimybę kartu gražiai paminėti ir svarbią šeimoms dieną.

 

Užuguosčio kaimo bendruomenės „Radasta“ informacija

Taip pat skaitykite