Teatrų šventei artėjant

klojimu 2014Vykdydama projektą „Etnokultūrinių tradicijų puoselėjimas Birštono savivaldybėje“, Birštono vienkiemio bendruomenė liepos 12 d. pakvies teatro mylėtojus į penktąją klojimo teatrų šventę „Kur Nemuno mėlynas kelias“. Jau tapo tradicija kas dveji metai susirinkti svetingų sodybos šeimininkų Marytės ir Jono Galinių sodyboje Matiešionių kaime.

Klojimo teatrų šventės tikslas  – suburti kaimo ir miesto žmones pabūti kartu, susipažinti su kitų Lietuvos regionų kultūra, praturtėti dvasiškai.

Klojimo teatrai Birštono savivaldybėje turi senas tradicijas. Daugiau kaip prieš 50 metų atskiri kaimai būrėsi į saviveiklinio teatro kolektyvus ir rengė vaidinimus klojimuose Siponių, Žemaitkiemio, Birštono vienkiemio, Nemajūnų, Jundeliškių kaimuose.

Dar yra žmonių, vaidinusių šiuose spektakliuose, prisimenančių tuos renginius. Tai kaimo šviesuoliai, sugebėję po sunkių darbų patys atgauti dvasines jėgas ir suteikti džiaugsmo kitiems.

Daugelis jų, aišku, jau iškeliavę Anapilin, bet šviesus jų atminimas išlieka teatro meną mėgstančių žmonių širdyse.

Džiaugiamės, kad turime žmonių, kurie aukoja savo laiką tam, kad suteiktų malonias akimirkas kitiems. Dėkojame LR Seimo nariui Andriui Palioniui, Birštono savivaldybei, ūkininkams, verslininkams, pavieniams asmenims, remiantiems klojimo teatrų šventę, nes be rėmėjų tokią šventę surengti nebūtų galimybės. Tad nuoširdus ačiū jiems.

Šių metų šventės globėja sutiko būti Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Pirmojo teatrų festivalio rėmėjas buvo šviesios atminties LR Seimo narys Juozas Palionis. Šią tradiciją tęsia jo sūnus Andrius Palionis ir jo šeima.

Dešimt metų praėjo nuo tos dienos, kai buvo atkurtas Birštono vienkiemio kaimo teatras, tęsiantis visų kažkada buvusių kaimo teatrinių grupių tradicijas. Pirmojo atkurto teatro spektaklių pastatymu rūpinosi Dalia Banienė. Artistais tapo Jonas Kvietkauskas, Rimvydas Klimavičius, Steponas Banys, Ona Mikėnienė, Morta Narankevičienė, Paulina Bubnelytė, Valė Petkevičienė, Birutė Vokietaitienė.

Vėliau į teatro veiklą įsijungė Danguolė ir Vytas Kederiai, Jonas Kederys, Žaneta Vabuolienė, Rasa Bobinienė, Bernardas Radvilavičius, Rimas Kamarauskas,  Egidijus Martinkus.

Per dešimtmetį pastatyta šeši spektakliai, vieni jų turėjo didesnį pasisekimą, kiti mažesnį, tačiau žiūrovų niekada nestokojo.

Šiuos metus Birštono kaimo teatras sutinka atsinaujinęs. Šalia teatro veteranų į jo veiklą įsijungė nauji žmonės. Festivalyje „Kur Nemuno mėlynas kelias“ teatras pristatys J. Žemaitės komediją „Trys mylimos“. Pastatymo autorė Beata Klimavičienė. Savo spektaklius mums pristatys Kelmės mažasis, Jonavos savivaldybės ir Lekėčių laisvalaikio centro mėgėjų teatrai. Festivalio dalyvius linksmins Žiežmarių kultūros centro dainų ir liaudiškos muzikos ansamblis „Žiežmara“. Visus mylinčius teatro meną kviečiame į Matiešionis liepos 12 d. (šeštadienį) 12 val.

Marytės ir Jono Galinių sodyboje jūsų laukia tikra atgaiva dvasiai.

 

Birutė Vokietaitienė

Birštono vienkiemio bendruomenės

pirmininko pavaduotoja

Taip pat skaitykite