Talkininkų daugėja

Aplinkos švarinimo akcija „Darom“ pritraukia vis daugiau žmonių, norinčių pagražinti ne tik savo pačių gyvenamąją aplinką, bet ir viešąsias erdves, vaizdingus gamtos kampelius, poilsiavietes. Stakliškių seniūnijoje balandžio 21-ąją gyventojai, vadovaujami seniūnaičių, bendruomenių pirmininkų, rinko šiukšles pakelėse, tvarkė kapinių patvorius, švarino paupius ir paežeres, gyvenviečių gatves. Nelaukdama šeštadienio, kelias dienas iki tol uoliai dirbo Želkūnų pagrindinės mokyklos bendruomenė, tvarkiusi vyšniūniškių dažnai lankomą stadioną, buvusio vaikų darželio teritoriją. Talkos išvakarėse prie vandens bokšto Stakliškėse dirbo seniūnijos darbuotojai ir keli vietos gyventojai, bet įkyriai smelkęs lietus neleido jiems nuveikti tiek, kiek buvo sumanę. Tačiau šeštadienį orai buvo tiesiog idealiai tinkami darbui lauke, tad kas talkose, o kas savo kiemuose ir soduose grėbstė, šlavinėjo ar gėlynus ravėjo.

Gera pradžia

Nedideles aktyvių žmonių talkas subūrė Pikelionių ir Medžionių seniūnaitės Birutė Aukštakienė ir Živilė Mykolaitienė. Pikelioniškiai rinko šiukšles Verknės pakrantėje, pamiškėje, gyvenvietėje. Kadangi šios vietos vaizdingos, mėgiamos baidarininkų ir kitų poilsiautojų, tad negausiam būreliui talkininkų teko nemažai pasidarbuoti, be to, pasak B. Aukštakienės, gaila, kad tenka tvarkyti tas pačias vietas, o šiukšlių jose vis nemažėja. Medžioniškiai tvarkė gyvenvietės centrą, autobusų stotelę, čia darbavosi šeimos su vaikais, vietos jaunimas.

Guostos „turtai“

Tradicinė Stakliškių kultūros darbuotojų, sporto klubo ir Verknės girininkijos atstovų talkos vieta yra Guostos ežero pakrantės, sutraukiančios daugybes poilsiautojų, paliekančių po savęs krūvas šiukšlių. Pasak seniūnaitės Dalytės Baguševičienės, talkininkai darbavosi neatsitiesdami, nes juos ir vėl pasitiko „turtų“ pilnos pakelės, paežerė ir miškas. Kaip ir pernai, čia vėl atrasta vietos gyventojo, „lobių ieškotojo“, miške palikta šiukšlių sankaupa – ieškodamas ko nors vertingo, žmogelis tempia iš konteinerių poilsiautojų paliktus maišus, o visą jų turinį palieka išdrabstytą tarp medžių. Šią vietą ir šiemet teko tvarkyti, gali būti, kad tą patį daryti teks ir kitąmet – šiukšlintojo niekas negaudo ir nebaudžia.

Plinta  švaros virusas

Gausus būrys talkininkų ir šiemet susibūrė Vyšniūnų gyvenvietėje. Prie baigiamų nuniokoti buvusių kultūros namų darbavosi apie 20 vietos gyventojų, daugiausiai vaikų ir jaunimo. Galima pasidžiaugti ne tik stropiai dirbusia talka, bet ir gyvenvietės žmonių sąmoningumu. Kaip sakė seniūnaitė Živilė Višniauskienė, vyšniūniškių nebereikia raginti tvarkyti savo aplinkos – dar iki talkos teritorijas aplink daugiabučius švarino jų gyventojai, neatsiliko ir privačių namų savininkai. Švarinimosi virusas šiame krašte paplito ir labai teigiamai veikia, o rezultatais gali gėrėtis ir patys vietos gyventojai, ir pas juos atvykstantys svečiai.

Užuguostiečiai pirmauja

Dar prieš Velykas gražinti aplinką ėmėsi užuguostiečiai, sutvarkę bažnyčios šventorių, kapines. Ūkininko Ričardo Mykolaičio iniciatyva geros žemės prie kapinių atvežė Virginijus Berkštys ir Gintas Šalomskas. Apie bažnyčią atnaujinti gėlynai, tvarkomos durys – juk artėja 110 metų jubiliejus. Talkos išvakarėse teritoriją aplink biblioteką tvarkė jos darbuotoja Rasa Žvirblienė su padėjėjais, o šeštadienį susirinkę bendruomenės atstovai, buvę mokytojai, jaunimas triūsė prie buvusios mokyklos, vėl tvarkė kapinių aplinką. Seniūnaitė Danutė Adamonienė pasakoja esanti pasipiktinusi „išdykusiais“ Užuguosčio mirusiaisiais, kurie naktį kažką griauna ir stato, o visas atliekas suverčia į konteinerius prie kapinių. Iš tiesų, ši bėda jau nebejuokinga, nes dėl to nepatenkinti buities atliekas išvežančios įmonės darbuotojai, nemalonu tai ir vietos gyventojams. Norėdami paprotinti taip besielgiančius šiukšlintojus, užuguostiečiai ant konteinerių prilipdė perspėjimo raštus, tad reikia tikėtis, kad juos skaitys ir jų paisys bent vienas kitas.

Šauni talka

Aktyvumo pavyzdį šiemet parodė Pieštuvėnų gyvenvietės žmonės, kurių į talką susirinko dvigubai daugiau nei pernai. Bendruomenės pirmininkė Dalia Stankevičienė pasakojo, jog smagiai nusiteikę talkininkai rinko šiukšles pakelėse, prie kapinių ir paežerėje, tvarkė pagrindines gyvenvietės gatves. Kai kur jau matyti talkų rezultatai, bet kapines lankantys žmones kultūros vis dar stokoja – teko rinkti ne tik patvoriuose išmėtytas šiukšles, bet ir valyti kompostavimo duobę, priverstą žvakių ir kitų čia neturinčių būti atliekų.

Kaip pastebėjo talkų organizatoriai, labai noriai ir gausiai į akciją jungiasi vaikai ir jaunimas, ateina ir šeimos, tačiau vyresniojo amžiaus žmonės visuomeniniu darbu dar nepasitiki, bet gerai nors tiek, kad neatsilikdami nuo kitų susitvarko savo kiemus, stengiasi pagražinti aplinką. Gal šitaip, sekdami vieni kitais, ir gamtoje mažiau šiukšlinsim?

Taip pat skaitykite