ŠVENTĖ ,,PIRMIEJI DAIGELIAI” BALBIERIŠKYJE

P1000498

Prienų rajono pradinių klasių mokinių kūrybos konkurso ,,Pirmieji daigeliai“ laureatų baigiamąją šventę pradėjo mažieji pelėdžiukai, kurie keliavo miškų takeliais, upių pakrantėmis, kol susitiko prie Balbieriškio atodangos ir balandžio 14 dieną į Balbieriškio pagrindinę mokyklą pakvietė konkurso laureatus, jų mokytojas bei svečius.

Šventės dalyvius pasveikino Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Valančius, linkėdamas visiems geros pavasarinės nuotaikos, nors už lango ir apniukę.

Žodis po žodžio – Į mintį.       

Mintis po minties –

Susimąstom:

Pasaulis mažytis

Ar didelis?

Ir kaip jis matuojamas –

Kokiais mastais?

Kur baigiasi

Mano pasaulis?

Kur tavo?

Kas aš.

Ir kodėl čia esu?

Atsakymus į šiuos ir į daugelį kitų klausimų išgirdome skaitomuose mokinių eilėraščiuose, sušildančiuose gerumu, keliančiuose nuostabą, verčiančiuose šypsotis.

Į šventę atvyko: Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė, Prienų švietimo centro metodininkė Vaida Aleškevičienė, Balbieriškio seniūnijos seniūnė Sigita Ražanskienė, Balbieriškio seniūnijos seniūnės pavaduotoja Vilma Galinytė, Balbieriškio parapijos klebonas Remigijus Veprauskas ir būrys mokinių su savo mokytojomis.

Konkurso dalyviai galėjo išbandyti savo jėgas eilėraščių bei prozos kūrinėlių kūryboje. Konkursui darbus pristatė 102 rajono mokyklų mokiniai, iš kurių net 42 dalyviai, komisijos sprendimu, tapo laureatais. Laureatais tapo: 9 Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokiniai (mokytojos V. Abramavičienė, D. Moisejevienė, A. Simanaitienė, N. Matuizienė, D. Baranauskienė), 6 Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai (mokytojos R. Bartkutė, J. Skindzerienė, R. Juodsnukienė, D. Šatienė, D. Mikulevičienė), 5 Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai (mokytojos I. Petraškienė, A. Krilavičienė, R. Švedienė, G. Antanavičienė), 6 Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokiniai (mokytojos R. Juodienė, V. Janulevičienė, V. Sakalavičienė), 2 Jiezno gimnazijos mokiniai (mokytoja R. Kandrotienė), 2 Pakuonio pagrindinės mokyklos mokiniai (mokytojos R. Milušauskienė, D. Bunevičienė), 7 Stakliškių gimnazijos mokiniai (mokytojos D. Stankevičienė, R. Noreikienė) bei 5 Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokiniai (mokytoja N. Sincevičienė).

Šventę apibendrino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė, Prienų švietimo centro metodininkė Vaida Aleškevičienė įteikdamos laureatams bei juos paruošusioms mokytojoms Švietimo skyriaus ir Švietimo centro padėkas, o Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Valančius ir šventės koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Antanavičienė visiems svečiams įteikė po šventės suvenyrą pelėdžiuką ir knygelę, kurioje patalpinti visų jaunųjų kūrėjų darbai mokytojos Aldonos Krilavičienės iniciatyva.

Renginio metu skaidrią ir džiugią nuotaiką dovanojo mokyklos mokytojų Irenos Petraškienės, Ramutės Švedienės, Sauliaus Kondroto parengti skaitovai ir solistai. Sceną puošė dailės mokytojos Onos Žvirblienės meninė kompozicija.

Kuriant šventinę aplinką talkino ūkvedė Asta Kariniauskienė su darbuotojų komanda, socialinė pedagogė Asta Marcinkevičienė, kompiuterininkas Gražvydas Grigonis.

Pasibaigus renginiui, dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti arbata bei užkandžiais, kuriais vaišino Rūtos Ūsienės individuali įmonė.

Dėkojame visiems, padėjusiems organizuoti rajoninio pradinių klasių mokinių kūrybos konkurso ,,Pirmieji daigeliai“ laureatų baigiamąją šventę.

 

Balbieriškio pagrindinės mokyklos logopedė-specialioji pedagogė Jolita Adamonienė

 

 

Taip pat skaitykite