Šventė ,,Knygnešiai,daraktoriai,mokytojai – kelias į šviesą“

Spalio 4 dieną Pakuonio pagrindinėje mokykloje vyko šventė ,,KNYGNEŠIAI DARAKTORIAI MOKYTOJAI – KELIAS Į ŠVIESĄ“. Mokytojo dienos išvakarėse buvo atidengta  skulptūra su prasmingu įrašu: Pakuonio krašto knygnešiams Antanui ir Felicijai Bajoraičiams, Juozui Šmulkščiui ir daraktoriui Mykolui Lažanauskui atminti…
Pakuoniškiai apie 10 metų bendrauja su Bajoraičių giminaičiais, gyvenančiais JAV. Knygnešių vaikaičiai ir provaikaičiai  aplanko Pakuonio mokyklą, remia ją finansiškai. Ir šiai skulptūrai skyrėme lėšas, gautas iš Rimvydo Bajoraičio ir Danutės Bajoraitytės-Handy. Žinoma, jie tikrai nežinojo, kam jas skirsime, kad taip pagerbsime senuosius knygnešius.
Kūrinio autorius mokytojas Kęstutis Grigonis  medžio kalba pavaizdavo knygas nešančius, jas rašančius ir skaitančius žmones. 1864-1904 metai nukelia į lietuviškos spaudos draudimo laikus. Dainomis, eilėraščiais prasmingomis kalbomis buvo pagerbiami to meto lietuvybės gynėjai, aukštinama knygos svarba ir kilnus mokytojo darbas.  Grupė mokinių ant mirusiųjų knygnešių , daraktorių ir mokytojų kapų nunešė gėles, uždegė  žvakeles. Buvę Pakuonio vidurinės mokyklos mokiniai, o dabar jau pagrindine tapusios mokyklos mokytojai įteikė gėles šventės viešnioms – savo buvusioms mokytojoms, dabar jau pensininkėms. Mokiniai taip pat džiaugėsi artėjančia Mokytojo diena
Savo dalyvavimu ir prasmingomis mintimis šventės dalyvius pagerbė Prienų rajono savivaldybės mero patarėjas Raimundas Markūnas, buvęs šios mokyklos direktorius, o dabar Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas , Pakuonio seniūnas Audrius Narvydas ir Pakuonio parapijos klebonas Rimas Pilypaitis. Jie paskatino mokinius gerbti tautos žadintojus, mylėti mokslą, kurti gėrį ir grožį  savo šalyje.
Pirmokų dainelės palydėti, į rudenio saulutės nuskaidrintą dangų pakilo vėliavos spalvų balionai… Šventė baigėsi, bet gražios idėjos surado kertelę dalyvių širdyse.
Ona Zmejauskienė

Taip pat skaitykite