,,Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Elektrėnų, Jurbarko ir Prienų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų programos LT03-2-SAM-K01-010

EEA_grants@4x

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendina projektą ,,Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Elektrėnų, Jurbarko ir Prienų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

Projekto tikslas – ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis, siekiant užtikrinti vaikų ir jaunimo gerovę.

Projekto veiklos: mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų paprastasis remontas ir sveikatos kabinetų metodinių priemonių (psichinės sveikatos stiprinimui skirtų priemonių, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių priemonių, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonių, informacinių komunikacinių technologijų priemonių, kt. metodinių priemonių), reikalingų psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti, įsigijimas.

Projekto trukmė 24 mėn. (nuo 2021-03-23 iki 2023-03-23).

Bendra projekto vertė: 243 750,06 Eur. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalis – 83 945,31 Eur. (paramos lėšos – 74 711,32 Eur; Prienų rajono savivaldybės lėšos – 9 233,99 Eur).

Projektas įgyvendintas Stakliškių gimnazijos, Jiezno gimnazijos, Prienų „Žiburio“ gimnazijos, Veiverių T. Žilinsko gimnazijos,  Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Išlaužo pagrindinės mokyklos, Prienų lopšelio – darželio „Gintarėlis“, Prienų lopšelio – darželio „Saulutė“ sveikatos kabinetuose.

Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje,  Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje ir  Išlaužo pagrindinėje mokykloje atliktas paprastasis sveikatos kabinetų remontas. Atlikus patalpų remonto darbus, sveikatos kabinetai pilnai pritaikyti veiklai ir atitinka higienos normų keliamus reikalavimus.

Projekto metu įsigytos būtinosios priemonės kokybiškoms paslaugoms teikti. 9 Prienų rajono ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai aprūpinti metodinėmis ugdymo priemonėmis skirtomis psichinės sveikatos stiprinimui, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių šalinimui, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui: psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemonėmis (alkoholio, rūkymo ir narkotikų), sveikos mitybos skatinimo priemonėmis, socialinių įgūdžių gerinimo priemonėmis, pirmosios pagalbos teikimo mokymo priemonėmis, viršsvorio ir nutukimo prevencinėmis priemonėmis, lytinės sveikatos ugdymo priemonėmis, burnos sveikatos ir asmens higienos įgūdžių ugdymo priemonėmis, emocinės sveikatos stiprinimo priemonėmis ir kitomis metodinėmis priemonėmis. 7 Prienų rajono ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai aprūpinti baldais (darbo stalas, biuro kėdė, spintos, daiktų lentynos, paciento apžiūros kušetė).

Projekto rezultato rodikliai – 1580 mokiniai gavo pagerintas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas; 100 proc. apmokyti visuomenės sveikatos specialistai.

Projekto produkto rodikliai – 9 ikimokyklinio/ mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose buvo patobulintos paslaugos vaikams ir jaunimui;  7 visuomenės sveikatos specialistams pagerintos darbo sąlygos.

Projekto veiklos rezultatais naudosis sveikatos priežiūros specialistai dirbantys sveikatos kabinetuose ir mokyklos bendruomenė (mokiniai, pedagogai ir tėvai).

Taip pat skaitykite