Sūduvos partizanai Baltrušaičiai

Istorija mūsų tautos kartų kartoms bylos apie didžiąją kovą dėl Laisvės, kovą už Lietuvą, dėl kurios žuvo mūsų narsieji broliai ir seserys. Be baimės ir svyravimo jie pasitiko savo žiaurią lemtį. Ant niekada negęstančio mūsų daug iškentėjusios Tėvynės Laisvės aukuro jie sudėjo tai, kas buvo jiems brangiausia: savo vos pražydusią jaunystę, neišsipildžiusias gražias svajones, savo motinų ir tėvų ašaras. Nesulaikomai bėga metai. Daug kas nueina į užmarštį. Tačiau niekas nepajėgs ištrinti švento atminimo tų, kurių krauju aplaistyta Tėvynės žemė, niekuomet nenugrims užmarštin kovotojų vardai.


Saulėtą gegužės sekmadienio popietę Šilavoto laisvalaikio salėje vyko renginys, skirtas prisiminti ir pagerbti narsius Sūduvos krašto partizanus brolius Juozą, Klemensą ir Antaną Baltrušaičius.
Renginyje dalyvavo garbingų svečių iš Vilniaus ir Kauno, partizanų Baltrušaičių giminės, Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė. Visus susirinkusius pasveikino LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė. Bukletą „Sūduvos partizanai Baltrušaičiai“ pristatė Lietuvos kultūros istorikas, Vilniaus Zanavykų bendrijos valdybos narys Albinas Vaičiūnas. Išsamiai ir įdomiai apie partizaninį judėjimą bei brolių Baltrušaičių kovą su krašto pavergėjais papasakojo humanitarinių mokslų daktaras Kostas Algirdas Aleksynas. Mintimis ir pamąstymais pasidalino LPKTS Prienų filialo pirmininkės pavaduotoja Danutė Skaudickienė, taip pat partizanų Baltrušaičių dukterėčia Nijolė Baltrušaitytė. Partizanų dainas atliko Šilavoto laisvalaikio salės folkloro kolektyvas „Akacija“ (vad. Saulė Blėdienė).
Prasmingai ir nuoširdžiai pagerbdami Laisvės kovotojus, saugome ir stipriname savo istorinę atmintį.

Saulė Blėdienė
Kultūrinių renginių organizatorė

Taip pat skaitykite