Su biblioteka prasideda atradimai

Vilija Čiapaitė

Prieš dvejus metus startavo projektas „Bibliotekos pažangai 2“, kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projektas startavo su šūkiu „Su biblioteka prasideda atradimai”. Juo siekiama pabrėžti bibliotekas kaip stiprius, savarankiškus vietos bendruomenės mediatorius, gebančius spręsti iškilusias problemas inovatyviais metodais ir įgyvendinant įvairius projektus bei veiklas. Bibliotekos tampa ir aktyviu tarpininku tarp vietos bendruomenės, verslo, vietos valdžios ir visuomeninių organizacijų, siūlančių naujas, gyventojų poreikius tenkinančias paslaugas.

Praeitais metais Birštono biblioteka, pagal pateiktas anketas, buvo pripažinta tokia vieta, kurioje jaunimas mėgsta susitikti, pabendrauti, gauti informacijos. Birštono bibliotekos darbuotojus tai ir paskatino dalyvauti šiame projekte. Ruošiant projektą buvo tariamasi su jaunimu, ieškoma idėjų. Beje, buvo ir sąlyga, kad būtų ne mažiau kaip du parneriai, tačiau bibliotekos ruošiamame projekte jų atsirado didelis būrys: Birštono jaunimo klubas, gimnazija, meno mokykla, LIPRIA, Prienų meno mokykla, Birštono vienkiemio bendruomenė. Kaip projekto partneriai, dalyvauja „(RE)STARTAS: epaslaugos Tau“, kurį organizuoja Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Projektas „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“ turi ir savo tikslus, tai prisidėti prie kryptingo Birštono savivaldybės jaunimo kūrybiškumo, mokymosi, verslumo, bendruomeniškumo ir socialinių įgūdžių ugdymo, kuriant inovatyvias paslaugas jaunimui.

Ruošiant projektą buvo iškelti uždaviniai sudaryti sąlygas jaunimo neformaliam užimtumui, sukuriant ir įrengiant bibliotekoje šiuolaikiškas, jaunimo poreikius atitinkančias užimtumo erdves, organizuoti interaktyvius mokymus jaunimui apie šiuolaikines modernias technologijas, ugdant ir stiprinant naudojimosi jomis įgūdžius, ugdyti jaunų žmonių asmenybes, bendruomeniškumą ir socializaciją, organizuojant edukacinius, kūrybinius, socialinius, interaktyvius, švietėjiškus bei motyvacinius renginių ciklus bei veiklas jaunimui, mažinti kartų atskirtį, ugdyti abipusį supratimą, organizuojant bendrus jaunimo ir tėvų užsiėmimus, mokymus, didinti jaunimo informuotumą apie verslo galimybes, užimtumo motyvaciją, rengiant palankią verslui nuomonę formuojančius bei profesinio orientavimo renginius.

Projekto pristatymo metu bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė pasakojo, jog bus sukurta ir mokymosi erdvė, kurioje bus galima bendrauti, kurti, stebėti kino filmus, vesti konferencijas. Taip pat ir Birštono vienkiemio filialas taps mokymosi erdve. Direktorė patikino, jog netrukus bus įsigyjama nauja kompiuterinė technika, programinė įranga.

Taigi, erdvė bus aprūpinta nauja kompiuterine technika su programine įranga, reikalinga kalbų ir įvairių mokslo sričių mokymosi įgūdžiams lavinti, pritaikyta 14-18 m. jaunimui (moksleiviams). Šiame projekte dalyvaujanti Birštono gimnazija kartu su mokytojais organizuos lietuvių ir užsienio kalbų mokymosi programų galimybių pristatymus, viktoriną ,,Lietuvių kalba: naujai ir įdomiai“.

Čia, bibliotekoje, jaunimas galės leisti laisvalaikį kartu, bendrauti, organizuoti diskusijas, viktorinas, žaisti stalo žaidimus, skaityti tradicines knygas ar literatūrą panaudojant el. knygų skaitykles. Kūrybinėje erdvėje bus 3D spausdintuvas, programinė įranga foto, video, audio medžiagos tvarkymui, multimedijos technika, o įrengtoje skaitmeninėje laboratorijoje, aprūpintoje nauja kompiuterine ir programine įranga, vyks įvairios interaktyvios veiklos, skatinančios kūrybinį bei novatorišką jaunimo mąstymą ir kt.

Direktorė nurodė, kur vyks mokymai, buvo pristatytas interaktyvus ekranas. Šioje erdvėje taip pat bus organizuojamos integruotos dailės bei muzikos pamokos, interaktyvūs teoriniai bei praktiniai mokymai. Direktorė pasidžiaugė, jog projekto metu bendruomenei pristatys sukurtus animacinius video filmukus. Čia vyks ir kino terapijos užsiėmimai.

Birštono vienkiemio filialo mokymosi erdvėje bus galima ne tik tobulinti lietuvių ir užsienio kalbų žinias, panaudojant kalbų mokymosi programines technologijas, bet kartu ugdyti kitų mokslo sričių įgūdžius, naudojantis edukacinėmis, lavinamosiomis kompiuterinėmis programomis, mokymosi svetainėmis, bus organizuojami seminarai, skatinantys verslumą ir lyderystę.

Susirinkusiems direktorė A. Jaskūnienė sakė, jog projekto trukmė 18 mėn. ir jo metu bus suorganizuotas 171 renginys.

Paties projekto vertė yra gana didelė – apie 30 tūkstančių eurų. Pasak direktorės, neįkainojamas pats žmogiškumo faktorius, kuomet visi dirbdami ranka rankon savo darbo neįvertina. O tai pati didžiausia parama, kuri nematoma, bet jaučiama kiekviename žingsnyje.

Po direktorės A. Jaskūnienės projekto pristatymo buvo kalbama apie jo perspektyvas, naudą ir jaunimą, kuris čia, bibliotekoje, užauga, tačiau it paukščiai išskridę visada sugrįžta su idėjomis, naujovėmis, kurios mielai pritaikomos. Juk biblioteka – tai ne tik knygų meka, bet ir vieta, kurioje gali gauti tai, ko ieškai, kur kažką atrandi, susitinki. Juk ne veltui sakoma, jog su biblioteka prasideda atradimai, ir tai mokykla be sienų, kurioje gali pasijusti nevaržomas ir būti savimi.

Taigi, projektas startuoja. Ir galime pasidžiaugti, jog padarytas geras startas, o tai jau pusė darbo.

O apie šį projektą visiems primins Geležūnuose pasodinta obelaitė prie amatų centro ir netoliese esančios bibliotekos, per kurios langus bus galima stebėti jos augimą, žydėjimą ir, kaip teigė direktorė A. Jaskūnienė, po kelerių metų ir skinti vaisius.

Taip pat skaitykite