Skulptoriaus, profesoriaus Aloyzo Toleikio sukaupta tapybos darbų kolekcija suskambėjo naujomis spalvomis

IMGP7205

Vilija Čiapaitė

Birštoną pasiekė ilgamečio Šiaulių universiteto dėstytojo, skulptoriaus, profesoriaus Aloyzo Toleikio, kuris Birštone gyveno apie 30 metų, sukauptos kolekcijos darbų paroda. Jo sūnus Adas simboliškai mums praskleidė ilgai profesoriaus aistringai rinktų tapybos darbų kolekcijos šydą. Beje, profesoriaus kolekcijoje yra per 100 darbų, o Birštonan atkeliavo kryptingai pasirinkta moterų akto paroda su 21 darbu.

Pasak Ado Toleikio, su a.a. prof. Aloyzo Toleikio tapybos darbų kolekcija atvyko į Birštoną ir pamatė, jog darbai įgavo puikią ir nenusakomą erdvės ir jų spalvų, atspalvių grožį. Kaip teigė Adas Toleikis, darbai suskambėjo naujai, kitomis spalvomis. Tai tik antroji paroda. Pirmoji vyko Šauliuose.

Aloyzas Toleikis, nuo 1963 metų, tik atvykęs į Šiaulius, pradėjo kaupti paveikslus. Jų kiekis pastoviai keitėsi, tačiau norisi pabrėžti, jog kolekcijos pagrindą sudaro šiauliečių tapytojų darbai: prof. Vitolio Trušio, Eduardo Juchnevičiaus, doc. Bonaventūro Šalčiaus, prof. Ričardo Garbačiausko, Sigito Pranciučio. Šalia jų ir buvusių Šiaulių universiteto Menų fakulteto studentų, buvusių A. Toleikio auklėtinių, dabar žinomų menininkų Medos Norbutaitės, Martyno Gaubo, Vitos Žibarauskaitės ir kitų tapybos darbai.

Prof. A. Toleikio ir jo kolegų, menininkų iš kitų miestų, vyko aktyvus visuomeninis gyvenimas, susitikimai, parodų aptarimai. Dailininkai tokių susitikimų metu keisdavosi savo kūriniais. Matyt, taip ir atsirado aistra kolekcijos kaupimui.

Apie prof. skulptorių, pedagogą, ilgametį Šiaulių universiteto dėstytoją ir vieną iš buvusio Dailės fakulteto įkūrėjų, profesorių Aloyzą Toleikį

Aloyzas Toleikis gimė Šilalės rajone, Gvaldų kaime, mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume, baigė Vilniaus dailės institutą ir pradėjo dirbti Šiaulių pedagoginiame institute dėstytoju. Dvidešimt metų A. Toleikis ėjo Piešimo katedros vedėjo pareigas, buvo aukštosios mokyklos senato nariu, dešimtmetį vadovavo Šiaulių dailininkų sąjungai.

1970-aisiais jam buvo suteiktas docento, o po dešimties – profesoriaus laipsnis. Profesorius A. Toleikis įnešė didelį indėlį į kultūros sklaidą ne tik Šiauliuose, kur skulptoriaus kūrybą liudija jo darbai, bet ir visoje Lietuvoje.

Iš prisiminimų

Su prof. Aloyzu Toleikiu susitikau visiškai netikėtai. Pamatęs pirmuosius taškinės grafikos darbus, jis net parašė anotaciją, trumputę, bet skatinusią, kad nesustočiau. Jis sakė, jog aš galinti iliustruoti knygeles. Pamatęs mano pirmąją taškine grafika iliustruotą Stefos Juršienės knygelę „Balandis pūgoje” dar labiau apsidžiaugė. Tuomet, pakviesta į svečius Birštone, nusinešiau pirmuosius darbus, lietus akvarele. Daug kalbėjom apie meną, jos tendencijas. Jis, rodydamas savo mokinio tapytą paveikslą, pasidžiaugė profesionaliai atliktomis detalėmis. Beje, tada gavau dovanų popieriaus akvarelei lieti teptuką, kurį labai branginu. Tada, tik A. Toleikio dėka, dar tik pradedanti lieti akvareles, supratau, koks turi būti geras popierius! Dažnai susitikdavome su profesoriumi ir jo žmona Vyda parodose, pabendraudavome. Toks man jis išliks – nedaugžodžaujantis, tiksliai išreiškiantis nuomonę – ir jo paskatinimai nesustoti, lieti akvareles ir nepamiršti taškinės grafikos.

Taip pat skaitykite