Skelbiamas konkursas pretenduoti į Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto plėtros projektų rėmimo programos lėšas

Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyrius skelbia Kūno kultūros ir sporto plėtros projektų rėmimo konkursą 2014 metams.
Konkurse gali dalyvauti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios kūno kultūros ir sporto įstaigos, sporto klubai, sporto ir sveikatingumo organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą arba Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, viešosios įstaigos, fondai, profesinės sąjungos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta veikla, susijusi su kūno kultūros ir sporto vystymu.
Pirmenybė bus teikiama toms organizacijoms, kurios negavo finansinės paramos iš 2014 m. Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonių – „Kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos rėmimas“, „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas“ ir „Sporto ir laisvalaikio veiklos aktyvinimas“.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos nuo 2014 m. balandžio 18 dienos iki gegužės 15 dienos 17 val. Būtina pateikti paraiškos originalą su priedais ir 1 kopiją. Paraiškos turi būti įdėtos į voką, ant kurio užrašyta „Kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkursui“,  taip pat pavadinimas, teikėjai.
Paraiškos pristatomos adresu: Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyrius, kab. 225, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.
Informacija teikiama telefonu  (8 319) 61 187 .

Taip pat skaitykite