Skaitymo skatinimo akcija Pakuonyje

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Pakuonyje dalyvauta nacionalinėje skaitymo skatinimo akcijoje „Lietuva skaito!“ Šią akciją, raginančią visiems kartu skaityti lietuvišką knygą, inicijavo  Lietuvos leidėjų ir spaustuvininkų asociacija.

Tą dieną Pakuonio visuomenė susitiko su rašytoju, istoriku, pedagogu, humanitarinių mokslų daktaru Rimantu Marčėnu. Rašytojas pristatė naują savo knygą – novelių rinkinį „Gyvieji skydai“. Tokiu būdu lankytojai galėjo nusikelti į XIII–XIV amžiaus Lietuvą ir Prūsiją, į neramų, karų su kryžiuočiais, pagonybės ir krikščionybės konfliktų, vertybių perkainojimo laikotarpį. Šioje knygoje esminė išlikimo tema atskleidžiama ne tik iš mūšių, bet ir iš socialinių, etninių detalių, meilės scenų.

Autorius Pakuonyje buvo ne tik pasakotojas, bet ir skaitovas: susirinkusiems pats perskaitė vieną iš knygos novelių. Be to, rašytojas pasiūlė ir renginio pavadinimą ‒ „Seniai iškeliavusių, bet amžinai su mumis liekančių protėvių prakalbinimas“, tuo lyg nubrėždamas vienijančią paralelę tarp anų ir dabartinių, tokių skirtingų, bet kartais ir panašių amžių.

 

Marytė Žaromskienė,

Pakuonio bibliotekos bibliotekininkė

Taip pat skaitykite