„Skaidrinam“ apnuogino ne tik realijas, bet ir padidino Tarybos narių „atlyginimų“ sumas

Vacys Staknys

A. Tapinas paviešino situaciją, kaip Birštono savivaldybės Tarybos nariai apiformindavo jiems skiriamas lėšas išlaidoms kompensuoti už patirtus nuostolius, vykdant pareigas. Ką čia ir kalbėti, nes ir be tyrimo rezultatų buvo aišku, jog Tarybos nariai buvo itin „sąžiningi“, bandydami pagrįsti jiems skirtas kompensacijų sumas.

Kalbinti Birštono savivaldybės Tarybos nariai prisipažino, jog paimti kuro „čekučius“ buvo paprasčiausias būdas pateisinti skirtas sumas, nors realiai lėšos buvo naudojamos kitaip ir žymiai prasmingiau, ir net su nauda visuomenei.
Birštono savivaldybės merė į klausimą dėl galiojusios tvarkos, atsakė, jog „pagal 2019–2023 m. kadenciją galiojusį Birštono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą tarybos nario išmoka su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusiomis išlaidomis galėjo būti panaudota tarybos nario telefoninių pokalbių, interneto paslaugų apmokėjimui; pašto prekių ir paslaugų įsigijimui; transporto priemonės nuomai, išskyrus išperkamąją nuomą, eksploatavimui, remontui, degalams, taksi paslaugoms, viešojo transporto bilietų įsigijimui; kanceliarinių prekių įsigijimui; biuro patalpų nuomai“. Taip pat buvo pažymėta, jog „minėtos kadencijos Birštono savivaldybės tarybos nariams išmokos buvo mokamos Birštono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytoms išlaidoms – ne tik degalams, bet ir telefoniniams pokalbiams, interneto paslaugoms apmokėti, transporto priemonių remontui, kanceliarinių paslaugų įsigijimui“.

Ar toks Tarybos narių pasirinktas būdas buvo geriausia išeitis? Tikrai ne. Dauguma išrinktųjų „sukčiavo“, kad pagrįstų jiems šiai veiklai skirtas lėšas, lengviausia tai daryti – „čekučiai“.  Ir tai buvo ataskaitos dėl ataskaitų, nes „čekučiai“ buvo tiesiog renkami. Išviešintos situacijos tikrai neprideda garbės beveik visam išrinktųjų korpusui ir uždeda juodą dėmę. Bet, ar šioje situacijoje kalti tik Tarybos nariai? Vargu. O kur buvo kontrolės institucijos, kurioms viskas buvo gerai?

Manau, kad buvusioje tvarkoje buvo palikta per daug spragų, ypač dėl savivaldybės vadovų, kurie gaudavo atlyginimą ir naudojosi kompensacijų tvarka. Būtų logiška, jei šios lėšos būtų grąžintos į biudžetą. Bet, manau, jog tai jau savivaldybės vadovų moralinė atsakomybė.

Sukeltas triukšmas apnuogino sistemą, o priimti teisiniai sprendimai išlaidas padidino dviem ir daugiau kartų. O ir dabar nereikės jokių pateisinamų dokumentų, kur šios lėšos išleistos, nes tai jau atlyginimas už veiklą. O kodėl tos mažesnės sumos negalėjo būti kaip atlyginimas?

Ar atliktas tyrimas privers rinkėjus nusivilti dabartiniais politikais? Ar rinkėjai balsuodami po trejų metų vyksiančiuose savivaldos rinkimuose įvertins išvardintų Tarybos narių „žygdarbius“? Manau, į tai galės atsakyti tik laikas.

Jei pažiūrėtume į visą šį triukšmą atidžiau, tai suprastume, jog išrinktieji nieko nesiskiria nuo mūsų. Visi mėgstame gauti daugiau, mokesčių mokėti mažiau, matome, kai kiti prisidirba, o savo klaidų neįžvelgiame.

Nenoriu nieko teisinti, bet dauguma Birštono savivaldybės Tarybos narių remia socialinius projektus ir tikrai savo veikla ir darbais stengiasi tarnauti rinkėjams.

Nebūna tik juoda ir balta spalvos. Gyvenimas žymiai spalvingesnis.

Be jokios abejonės, Tarybos nariai rinkdami „čekučius“ nusižengė, bet būtina įvertinti ir sistemines spragas. Mano močiutė sakė, jog klaidas reikia taisyti, o ne ant jų joti per gyvenimą.

Taip pat skaitykite