Rugsėjo mėnesio pažeidimai

automobilio-parkavimas-ant-zoles

Rugsėjo mėnesį vyko dvi respublikinės akcijos „Automobilį statyk atsakingai“ ir „Atliekų deginimo prevencija“. Džiugu, kad negauta pranešimų ir nepastebėta atvejų, kad automobiliai būtų statomi ant vejų, kad miestuose ir miesteliuose būtų deginamos augalininkystės atliekos. Nenustatyta pažeidimų ir deginant ražienas ar nesugrėbtus šiaudus.

Vykdydami valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę Alytaus RAAD Prienų agentūros pareigūnai per rugsėjo mėnesį surašė 7 administracinius teisės pažeidimų protokolus.

Surašytas vienas administracinio teisės pažeidimo protokolas už aplinkos teršimą nepavojingomis buitinėmis atliekomis, kurių kiekis neviršijo 1 m3. Nustačius pažeidimą pažeidėja atliekas nedelsdama surinko ir pridavė atliekų tvarkytojams. Pažeidimas užtraukia įspėjimą ar baudą piliečiams nuo 28 iki 57 eurų.

Surašytas vienas administracinio teisės pažeidimo protokolas už atliekų deginimą. Sudegintos dvi lengvojo automobilio padangos. Paskaičiuota padaryta žala aplinkai, kurią pažeidėjas turės sumokėti. Taip pat aplinka buvo teršiama stiklo vatos atliekomis, kurių kiekis neviršijo 1 m3. Atliekų deginimas nesilaikant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų atmosferos apsaugos reikalavimų piliečiams užtraukia baudą nuo 28 iki 57 eurų.

Surašytas vienas administracinio teisės pažeidimo protokolas už saugomo laukinio paukščio – vištvanagio jauniklio pagavimą panaudojus gyvagaudžius spąstus. Spąstai konfiskuoti, o piliečio laukia įspėjimas arba bauda nuo 28 iki 289 eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Nustatytas vienas nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo reikalavimų pažeidimas, t.y. du buitinių nuotekų surinkimo rezervuarai, į kuriuos tekėjo buitinės nuotekos iš gyvenamojo namo, nebuvo sandarūs. Buitinės nuotekos (nevalytos) iš rezervuarų turėjo galimybę gertis į gruntą per nesandarius rezervuarų dugnus. Pažeidimas piliečiams užtraukia baudą nuo 86 iki 173 eurų.

Vienas administracinis teisės pažeidimo protokolas surašytas už tai, kad įmonės veikloje susidarančios medienos pjuvenų dulkės per nesandarią valymo įrenginio plyšį pateko į atmosferą (aplinką). Toks pažeidimas atsakingam asmeniui užtraukia baudą nuo 144 iki 579 eurų.

Taip pat administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas už medžioklės organizavimą ir vykdytą medžioklę plaukiant motorine valtimi Kauno mariose. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta, kad medžioklė iš judančių vandens transporto priemonių, varomų varikliu, draudžiama. Netinkamas medžioklės organizavimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 28 iki 86 eurų, o medžioklė draudžiamu būdu – baudą nuo 579 iki 1737 eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienerių iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu.

Vienas administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas įmonės atsakingam asmeniui už statybinių atliekų (demontuoti seni dažyti langai bei durys, netinkami naudoti pagal pirminę paskirtį, atliekos kodas 17 02 01) perdavimą privačiam piliečiui, kuris nėra įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre ir neturi teisės tvarkyti atliekas. Statybinės atliekos turėjo būti perduotos atliekų tvarkytojams. Pažeidimas užtraukia baudą nuo 289 iki 868 eurų.

Tęsiama aplinkosauginė akcija „Lašiša“. Jos tikslas – užtikrinti lašišų ir šlakių migracijos kelių ir neršto apsaugą. Akcijos metu organizuojami reidai lašišų ir šlakių migracijos bei neršto vietose prie Neries upės ir jos intakų.

Pastebėjus pažeidimus darbo valandomis pranešti tel. 8 686 76001, o nedarbo – 112.

 

Alytaus RAAD Prienų agentūros vedėjas Česlovas Meržvinskas

Taip pat skaitykite