Rajono ūkininkų sąjungos nariai aptarė savo veiklą

Kovo 27 d. Karališkojoje rezidencijoje susirinkę rajono ūkininkų sąjungos nariai (Birštono ir Prienų rajono savivaldybių ūkininkai) ne tik išklausė skyriaus pirmininko Martyno Butkevičiaus ataskaitą, bet ir įvairių tarnybų atstovų rekomendacijas bei pastabas, diskutavo apie ūkininkų veiklą rajone ir šalyje, atkreipė dėmesį į sudėtingą pieno ūkių situaciją ir rimtos kaimo politikos nebuvimą.

M. Butkevičius apgailestavo, kad rajono valdžia yra nutolusi nuo ūkininkų problemų, nors Prienų kraštas vadinamas žemės ūkio kraštu. Iš kitos pusės, Prienų ūkininkų sąjungos skyriaus pirmininkas pripažino, kad sąjunga jungia tik nedidelį būrį rajono ūkininkų (75), kai rajone yra 4000 žemės deklaruotojų.

Susirinkime taip pat nemažai dėmesio buvo skirta ūkininkų savivaldos klausimui. Aktyviems ūkininkams jau dabar aišku, jog Žemės ūkio rūmus turi išlaikyti jie, bet Vyriausybė nelabai nori įvesti privalomą rinkliavą, nes tada neturės kitų galimybių kaip derėtis, sprendžiant žemės ūkio klausimus. Dabar gi Vyriausybė turi finansinius svertus, nes finansuoja Žemės ūkio rūmų veiklą.

M. Butkevičiaus manymu, visos rajono žemdirbiškos institucijos turi dirbti ūkininkams, o ne tik šildyti savo darbo kėdes. Vėl buvo akcentuotas žemės pardavimo užsieniečiams klausimas bei gyvulininkystės sektoriaus atgaivinimo problema.

Ūkininkas Jonas Vilionis, kaip tapo įprasta, buvo kategoriškas Vyriausybės politikos pieno gamintojų atžvilgiu. Anot jo, už kvotinį pieną kompensacijos turi siekti 87 Lt už litrą, o ne 70 Lt. Rajono savivaldybės Tarybos narys taip pat kritikavo savo kolegų priimtą sprendimą krepšinio klubui „Prienai“ skirti 200 000 Lt, o Kaimo plėtros fondui – tik 20 000 Lt. Tiesa, Pieno gamintojų asociacijos pirmininkas išsakė priekaištus ir Žemės ūkio rūmų pirmininkui Andriejui Stančikui dėl nesančios vieningos Rūmų pozicijos. Pasak J. Vilionio, pieno gamintojai susitaria vienaip su ministerija, o po rūmų atstovų apsilankymo valdininkų pozicija pasikeičia.

Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis teigė, jog jo skyriaus darbuotojai pastoviai ieško kompromisų su Ūkininkų sąjunga ir mato geras bendradarbiavimo perspektyvas.

Tarybos narys Alvydas Vaicekauskas pripažino, jog Ūkininkų sąjungos santykiai su savivalda susikomplikavę, bet išsakė viltį, jog toks statusas yra laikinas ir bus surasti bendri vardikliai. Pasak A. Vaicekausko, gana gaminti pašalpų gavėjus, nes žemės ūkyje galima dirbti, užsidirbti ir padoriai gyventi. Anot Tarybos nario, ūkininkai turi konsoliduotis, o ne bandyti verstis kiekvienas sau.

Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Saulius Stirna paragino Prienų skyriaus pirmininką neignoruoti valdybos posėdžių ir aktyviau dalyvauti Sąjungos veikloje. Prienų skyriaus pirmininkas yra siūlomas nuo Ūkininkų sąjungos į darbo grupę, kuri turėtų apspręsti gyvulininkystės plėtrą.

Pasak S. Stirnos, būtina sustabdyti monopolininkų veiklą, apriboti stambių ūkininkų plėtrą ir grįžti prie šeimyninio ūkio pagrindų.

Ūkininkų branduolys supranta, jog būtina vienytis ir pritraukti į Sąjungą kuo daugiau narių. O norint pasiekti gerų rezultatų, reikės atlikti daug aiškinamojo darbo.

Vidmantas Venclovas

 

Taip pat skaitykite