Rajono savivaldybės Taryboje

Vacys Staknys

Nuo paklausimų iki pasisakymų

Gruodžio 15 d. Prienų rajono savivaldybės posėdis prasidėjo dovanų įteikimu ir Rimos Zablackienės paklausimo perkėlimu į posėdžio pabaigą, nors iki šiol visų Tarybos narių paklausimai buvo išklausomi prieš posėdį.

Taryba nustatė Prienų krašto muziejui didžiausią leistiną pareigybių skaičių. Nuo šiol įstaigos vadovas galės, neviršijant šio skaičiaus, tvarkytis pats.

Kaimo turizmo sodybų šeimininkams jau nebereikia kreiptis į savivaldybę, jei jie nori teikti nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas, nes dabar įstatymas to nereikalauja. Norint užsiimti minėta veikla, į Turizmo departamentą reikia pristatyti veiklos aprašą.

Tarybos nariai perskirstė mokinio krepšelį tarp mokyklų ir patikslino daugumos švietimo įstaigų bei administracijos biudžetus. Svarstant biudžeto tikslinimo klausimą, Tarybos narys Martynas Butkevičius paklausė, ar laikysis dauguma savo pažadų. Esą mažinant 27 000 Lt kaimo rėmimo fondą, buvo pažadėta šią sumą grąžinti, bet iki šiol to neįvyko. Anot M. Butkevičiaus, pažadai, kurie negali būti įgyvendinti, neturi būti dalinami.

Finansų skyriaus vedėja Nijolė Paužienė teigė, kad šiuo metu administracija neturi tokių lėšų, todėl nėra ką perskirstyti. Tiesa, buvo pasakyta, kad minėta suma bus grąžinta šio mėnesio pabaigoje, arba kitų metų pradžioje.

Tarybos nariai atleido nuo žemės mokesčio Jiezno vaikų globos namų auklėtinę, kuri paveldėjo namą su žeme, bet neatleido nuo nekilnojamo turto mokesčio Veiverių gyventojos, kuri, įsigijusi buvusio lopšelio-darželio pastatą bei jame gyvenanti, nepakeitė pastato paskirties. Tačiau buvo išsakytas pasiūlymas, kaip padėti pastato savininkei pagreitinti pastato paskirties pakeitimą.

Klausimai išbraukti iš dienotvarkės, bet diskusija įvyko

Iniciatyvinės grupės „Už socialinį teisingumą“ atstovė Rima Smolskienė, gavusi galimybę pasisakyti buitinių atliekų surinkimo klausimu, bandė išsakyti visuomenės šiuo klausimu nuomonę, bet jai nelabai sekėsi tai padaryti. Pirmiausia būtent dėl to, kad šeštadienį ši grupė organizuoja diskusiją buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo klausimais, į Tarybos dienotvarkę įrašyti klausimai šia tema buvo išbraukti iš jos bendru Tarybos narių susitarimu. Antra, meras V. Bujanauskas pasiūlė šios grupės atstovei savo pasiūlymus pateikti darbo grupei.

Keisčiausia tai, kad būtent valdančiosios koalicijos atstovai prabilo apie minėtų dviejų klausimų atidėjimą, nes dienotvarkę jie ir formuoja.

Paklausimas

Opozicijos lyderė R. Zablackienė savo paklausimą adresavo administracijos direktoriui Algiui Marcinkevičiui – ji prašė paaiškinti, kodėl Visuomenės sveikatos biure be konkurso ir priėmimo dieną be atitinkamo išsilavinimo į darbą buvo priimta Tarybos nario Egidijaus Visocko žmona Vaida Visockienė. Pasak darbietės, apie konkurso organizavimą niekur nebuvo skelbta.

Administracijos direktorius A. Marcinkevičius replikavo, kad šis paklausimas turi būti adresuotas Visuomenės sveikatos biuro administracijai, o ne jam. R. Zablackienės manymu, steigėjas turi kontroliuoti jam pavaldžių įstaigų veiksmus.

Teisės ir personalo skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė patikino, kad bus atliktas patikrinimas ir Tarybos narei pateiktas atsakymas nustatyta tvarka.

Taip pat skaitykite