Pritarta Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektui: atspirtis ne tik kurortams, bet ir visai šalies ekonomikai

ALE_1454_A. Aleksandravicius

Šiandien, balandžio 26 d., vykusiame Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje buvo svarstomas LR Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas. Posėdžio metu nutarta pritarti parlamentaro M. Skritulsko inicijuotam įstatymo projektui, kuris numato vientisą ir tikslingą šio sektoriaus teisinį reglamentavimą Lietuvoje.

Iki šiol kurortų sritį Lietuvoje reguliavo net 18 atskirų teisės aktų, kurie nėra tikslingai nukreipti į kurorto ir kurortinės teritorijos statusą turinčių savivaldybių aiškų reglamentavimą, nepabrėžiama jų svarba turizmui Lietuvoje, išskirtinumas ir savarankiškumas. Nors kurortai yra neatsiejama Lietuvos įvaizdžio ir turizmo dalis, vis dar nėra pakankamai atsižvelgiama į šių vietovių išskirtinumą ir sukuriamą ekonominę naudą.

Kurortus ir kurortines teritorijas reglamentuojančioje teisinėje bazėje pabrėžiamos spragos, tokios kaip kurortologinių mokslinių tyrimų trūkumas, nepakankamos finansavimo galimybės ir turizmo, kaip ūkio šakos, išskyrimas strateginiuose valstybės dokumentuose klausimas.

Parengto įstatymo projekto tikslas – vienas bendras teisės aktas, numatantis vientisą ir tikslingą šio sektoriaus Lietuvoje reguliavimą. Priimtas įstatymas taptų stipria atspirtimi ne tiktai kurortų, bet ir visos šalies ekonomikos raidai ir konkurencingumui didinti.

Įstatymo projektu siūloma užtikrinti kurortų ir kurortinių teritorijų ilgalaikę plėtrą, finansavimo šaltinius, unikalios rekreacinės aplinkos ir gamtinių gydomųjų veiksnių, kaip išskirtinės reikšmės valstybės turto, racionalų naudojimą ir išsaugojimą, sudaryti sąlygas sveikatinimo paslaugų bei medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio gydymo paslaugų plėtrai, plėtoti atvykstamąjį ir vietinį turizmą kurortuose ir kurortinėse teritorijose kaip prioritetines turizmo plėtros kryptis ir palankaus valstybės įvaizdžio formavimo pagrindą, skatinti ir vykdyti kurortologinius tyrimus bei nustatyti valstybės ir savivaldybių institucijų kompetenciją kurortų ir kurortinių teritorijų vystymo srityje.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys M.Skritulskas teigia, kad darnus Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų vystymas turi tapti prioritetine sritimi, kurios tikslai yra glaudžiai susiję su valstybės įvaizdžio formavimu, investicijų skatinimu ir socialine sritimi. „Kurortai ir kurortinės teritorijos – specifinės ir ypatingai svarbios mūsų valstybei vietovės, kurios tenkina visų Lietuvos gyventojų poreikius. Todėl kurortų ir kurortinių teritorijų valstybinis pripažinimas ir tikrąjį poreikį atliepiantis reglamentavimas yra neatsiejama kurortų ir viso Lietuvos turizmo ateities dalis.“


Pasak Lietuvos kurortų asociacijos prezidentės, Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės, klausimas dėl kurortų ir kurortinių teritorijų įstatymo keltas ilgas metus. „Džiaugiamės, kad šiandien dienai įstatymo reikalingumas yra nekvestionuotinas. Lietuva yra subrendusi valstybė, kuriai kurortai yra strategiškai svarbi šalies ekonomikos dalis. Po ilgo proceso ir daugybės diskusijų rastas kompromisas su Vyriausybe ir Seimo nariais suteikia tikėjimo, kad kurortų ir kurortinių teritorijų laukia proveržis, kuris prisidės prie visos šalies ekonomikos augimo.“

LR Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas dar turės būti patvirtintas Seime.

Taip pat skaitykite