Pristatytas mokyklų tinklo pertvarkos projektas

Birštono Vienkiemio darželyje-mokykloje buvo pristatytas mokyklų tinklo pertvarkos projektas.
Pristatymo metu kalbėta, kad vykdant Birštono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano įgyvendinimą, Birštono vidurinė mokykla buvo pertvarkyta į gimnaziją, Nemajūnų pagrindinė mokykla reorganizuota į Nemajūnų dienos centrą. Mokiniai vežiojami į Birštono gimnaziją, Birštono Vienkiemio darželį-mokyklą ir į Birštono vaikų lopšelį-darželį „Vyturėlis“.
Analizuojant mokinių skaičiaus kaitą nuo 2008 metų, pastebimas bendras mokinių skaičiaus mažėjimas, tačiau vyrauja tendencija, kad pirmų klasių mokinių skaičius Birštono savivaldybėje nuo 2012 m. iki 2015 m. turėtų didėti. Prognozuojama, kad Birštono savivaldybės mokyklų 1–12 klasėse nuo 2012 m. iki 2015 m. bus 450 mokinių.
Savivaldybės ugdymo įstaigose 2010–2011 m. mokiniams suteikta specialioji pedagoginė, specialioji bei psichologinė ir socialinė pagalba kito priklausomai nuo mokinių skaičiaus kaitos. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių dalis procentais lyginant su bendru mokinių skaičiumi 2010–2011 m. padidėjo 6,94 proc. Specialiąją pedagogiką ir specialiąją psichologinę bei socialinę pagalbą teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus santykis ugdymo įstaigose 2010 m. ir 2011 m. nekito.
Sumažėjo nepažangių mokinių skaičius. Visi 86 abiturientai 2011 m. gavo brandos atestatus. Dešimt abiturientų (11,6 %) gavo brandos atestatus su pagyrimu ir sėkmingai įstojo į aukštąsias mokyklas. 54 % abiturientų pasirinko aukštąsias universitetines studijas, 32 % įstojo į aukštąsias neuniversitetines mokyklas – kolegijas. Pagerėjo abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai.
2011–2012 mokslo metais Birštono savivaldybės ugdymo įstaigose dirbo tik mokytojai specialistai (100 proc.). Tai sudaro geras prielaidas mokinių ugdymo(-si) kokybei. 2011–2012 mokslo metais Birštono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai yra atestuoti (100 proc.).
Švietimo įstaigų tinklas buvo pertvarkomas atsižvelgiant tiek į kaimo, tiek į miesto mokinių poreikius. Padaugėjo mokinių, lankančių muzikos, dailės ir dizaino programas Meno mokykloje, skaičius. 2011 m. duomenimis, Meno mokyklą lanko 202 mokiniai.
Mažėja mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičius (nuo 2006 iki 2011 m.  mokslo metų sumažėjo 198 mokiniais).

Taip pat skaitykite