Prienuose posėdžiavo Kauno regiono plėtros tarybos nariai

Gegužės 29 d. Prienuose vykusiame Kauno regiono plėtros tarybos posėdyje pirmiausiai buvo išklausytas rajono savivaldybės meras V. Bujanauskas, kuris Plėtros tarybos nariams pristatė Prienus ir visą rajoną. Po to Plėtros tarybos pirmininkas Valerijus Makūnas perskaitė pranešimą apie tarybos darbą 2011 m. gegužės-2012 m. gegužės laikotarpiu.

V. Makūnas pasidžiaugė Plėtros tarybos narių susiklausymu ir geru bendru darbu. Tiesa, taip pat buvo pažymėta, jog iki 2012 metų pabaigos visoms savivaldybėms reikės atlikti daug darbo, kad būtų įsisavinti 52 proc. visam regionui užplanuotų ES lėšų. Plėtros tarybos nariai vieningai patvirtino visus į dienotvarkę įtrauktus klausimus.

Po posėdžio regiono Plėtros tarybos nariai apsilankė Prienų sporto arenoje ir Socialinių paslaugų centre.

Taip pat skaitykite