Prienų valdantieji nepanoro svarstyti papildomų klausimų

_IGP7139Vacys Staknys

Liepos 30 d. vykusiame Prienų rajono Savivaldybės tarybos posėdyje pirmiausiai buvo svarstoma, ar įtraukti į dienotvarkę 3 papildomus klausimus, kuriuos inicijavo opozicija.

Deja, mero Alvydo Vaicekausko siūlymu į dienotvarkę buvo įtrauktas tik klausimas dėl komitetų sudėties, kiti klausimai (dėl laisvos valstybinės žemės Balbieriškio seniūnijoje ir Klebiškio pradinio ugdymo skyriaus ateities) po karštų diskusijų nebuvo įtraukti.

Sprendimų projektų iniciatoriai išsakė savo nuogąstavimus dėl anksčiau priimtų Tarybos sprendimų.

Svarstant klausimą dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Nešeikių kaime, Balbieriškio seniūnijoje, pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams pripažinimo netekusiu galios, Tarybos narys Arūnas Vaidogas teigė, jog priimant klausimą nebuvo pateikta informacija, jog šis žemės sklypas išnuomotas privačiam asmeniui. Diskusijos metu buvo pripažinta, jog yra padaryta klaida ir kad sprendimas bus pataisytas, bet svarstomas kitame posėdyje. Tiesa, du buvę administracijos direktoriai A. Vaidogas ir A. Marcinkevičius apsikeitė replikomis, kad būtent jų neveiklumas privedė prie šios situacijos. Balsavimas parodė, kad dauguma Tarybos narių nepritarė sprendimui įtraukti klausimą į dienotvarkę.

Trylikos Tarybos narių balsais nebuvo į dienotvarkę įtrauktas ir klausimas dėl Klebiškio pradinio ugdymo skyriaus veiklos pratęsimo ir po rugsėjo 1 d.

Posėdyje dalyvavusi Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Regina Klepočienė (nuotraukoje) priminė Tarybos nariams, jog Vyriausybės programoje rekomenduojama išsaugoti kaimo vietovėse esančius pradinio ugdymo skyrius. 

Seimo narys Vytautas Kamblevičius kvietė Tarybos narius pripažinti, jog prieš keletą metų pagrindinio ugdymo panaikinimas Klebiškyje buvo klaida, ir laikytis duoto žodžio, kad pradinio ugdymo skyrius bus išsaugotas.

Deja, tuo diskusija ir pasibaigė, nes sprendimo projektas buvo pripažintas teisiškai netinkamai paruoštu – nebuvo administracijos skyrių vadovų suderinimo. Opozicijos apeliavimas į tai, jog administracijos pareiga padėti tinkamai paruošti projektą, nebuvo išgirstas.

Vis tik Tarybos posėdžio dienotvarkė buvo patvirtinta ir posėdis prasidėjo.

Taip pat skaitykite