Prienų rajono savivaldybės Taryboje: padidinti atlyginimų koeficientai administracijos vadovams bei žuvininkystės infrastruktūros projekto įgyvendinimas Veiveriuose

AB-Islauzo-zuvis-5-

Vacys Staknys

Vasario 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo svarstoma daug klausimų. Vieni sprendimai buvo priimti be jokių diskusijų, kiti sulaukė audringų pastabų, replikų ir pasisakymų.

Nemažai diskusijų pasipylė svarstant sprendimo projektą dėl „Veiverių miestelio laisvalaikio erdvės sutvarkymo“. Projektas, kurio vertė 101 121 euras, o savivaldybės dalis sudaro 5 % (5065 eurų) vykdomas pagal Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės kvietimą „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“. Šioje vietos veiklos grupėje, kuri buvo sukurta pasinaudoti Žemės ūkio ministerijos skirtais ES lėšomis, buvo numatytos trys kryptys: investicijos į žuvies perdirbimą, į žuvininkystės technologijas ir į vietovių, kurios tarnautų visuomenei ir žuvininkystės ūkiams, infrastruktūrą.

islauzas

Portalo žiniomis, pirmiausiai buvo sukurta Prienų žuvininkystės vietos veiklos grupė, vėliau prisijungė kitos savivaldybės ir jinai buvo pervadinta į Pietvakarių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę.

Iš turimos informacijos galima daryti prielaidą, jog šios vietos veiklos grupės kūrimas tapo įmanomas dėl „Išlaužo žuvies“ bendrovės veiklos ir rezultatų, todėl logiška, jog kvietimas investuoti į  „infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ būtų siejamas su Išlaužo kaimu.

veiveriu_parkas

Bet, pasak mero Alvydo Vaicekausko, bendrovė „Išlaužo žuvis“ nepasiūlė jokio projekto, todėl buvo nuspręsta pateikti kitą projektą – sutvarkyti Veiveriuose laisvalaikio erdvę. Taip, Veiverių miestelio laisvalaikio erdvė reikalauja investicijų, bet, ar toks kelias teisingas? Iš Tarybos posėdžio transliacijos ir pokalbių su atsakingais specialistais galima padaryti išvadą, jog dėl projekto Išlauže nepavyko susitarti su bendrovės „Išlaužo žuvis“ vadovu. Gerai, bet gal ir be bendrovės galima buvo priimti sprendimą, kur investuoti Išlauže, pasitarus su Išlaužo bendruomenės nariais, seniūnaičiais ir seniūnu? Nemanau, kad nebūtų rastas sprendimas.

Bet buvo pasirinktas kelias, kuris gali atvesti į niekur. Būtent apie tai kalbėjo opozicinių frakcijų nariai Tarybos posėdžio metu. Tarybos narys Audrius Narvydas pastebėjo, jo Išlaužas – vienintelė vieta rajone, atitinkanti kvietime išvardintus tikslus. Tarybos narė Rima Zablackienė atkreipė dėmesį, jog pasinaudojant bendrovės įdirbiu bandoma spręsti problemas kitose vietovėse. Ar tai teisinga?

Bendrovės „Išlaužo žuvis“ vadovas Darius Svirskis prašė Tarybos narių nebalsuoti už pateiktą sprendimą, nes dar yra laiko – pagal šią kryptį lėšos turi būti panaudotos iki 2023 m. pabaigos.

Meras Alvydas Vaicekauskas teigė, jog nėra aiškumo, ar dar vienas kvietimas pagal minimą programą bus skelbiamas, ir savivaldybė negali rizikuoti. Tarybos narė Rita Keturakienė nusivylė, jog nariams buvo suteikta melaginga informacija, bet meras nutraukė diskusijas ir perėjo prie balsavimo. Rezultatas buvo aiškus. Valdančioji koalicija (13) balsavo „už“, penki nariai – „prieš“, penki susilaikė.

Nors kalbama, kad šioje vietos veiklos grupėje yra nerašytas susitarimas, jog pagal šią kryptį lėšos būtų paskirstytos visiems rajonams, bet vertinimo komisijoje yra ne tik trijų rajonų verslo, bendruomenių ir savivaldybių atstovai, bet ir Žemės ūkio ministerijos bei NMA, kurie gali pasinaudoti veto teise.

Dar didesnių diskusijų sulaukė sprendimai dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo atlyginimo koeficiento padidinimo. Sprendimo projektuose buvo pasiūlyta pakelti abiems vadovams atlyginimus 0,5 koeficiento. Komitetai pasiūlė abiems vadovams padidinti atlyginimą vienu koeficientu.

Opozicijos atstovai domėjosi, pagal kokius kriterijus siūloma didinti atlyginimus. Tarybos posėdžio metu jokių konkrečių kriterijų nebuvo išsakyta, tik bendros frazės dėl darbo apimčių didėjimo. Keistas nuskambėjo ir tas argumentas, jog padidinus administracijos direktoriaus pavaduotojo atlyginimą vienu koeficientu, jo atlyginimas bus didesnis nei direktoriaus, todėl būtina iki maksimumo padidinti koeficientą ir direktoriui. Tarybos narių pasisakymai, jog reikia išlaikyti solidarumo principus, karantino laikotarpis – ne tas laikas tokiems sprendimams, neturėjo įtakos valdančiųjų susitarimui. Už tai, kad savivaldybės administracijos vadovams būtų padidinti atlyginimai vienu koeficientu balsavo 14 Tarybos narių.

Taip pat skaitykite