Prienų rajono savivaldybėje – susitikimas su ukrainiečių atstovais

Jonas Kavaliauskas

Lapkričio 21 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko rajono vadovų susitikimas su ukrainiečių, kurie gyvena Prienų rajone, atstovais. 

Pagal savivaldybės pateiktą informaciją, Prienų rajone gyvena 237 ukrainiečiai. Tarp jų 98 vaikai iki 18 metų, iš kurių 41 lanko mokyklas ir darželius. Ukrainiečių šeimos gyvena septyniose rajono seniūnijose. Daugiausiai ukrainiečių gyvena Prienų seniūnijoje (101). 58 pasirinko Balbieriškio seniūniją, 27 – Jiezno. Kiti gyvena Pakuonio (23), Naujosios Ūtos (13), Išlaužo (10), Veiverių (5) seniūnijose. 

Susitikimo metu ukrainiečių atstovai papasakojo, kaip įsikūrę, išsakė problemas. Anot jų, jie dėkingi už suteikiamą pagalbą ir rūpestį. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, jog dar sudėtinga surasti ne tik ukrainiečių išsilavinimą atitinkantį darbą, bet ir bet kokį darbą. Yra problemų su gyvenamojo ploto paieškomis, nors visos ukrainiečių šeimos turi stogą virš galvos. Buvo išsakytas pageidavimas organizuoti lietuvių kalbos kursus pagal gyvenamąją vietą.  

Prienų rajono savivaldybės vicemerė Jūratė Zailskienė pažadėjo kartu su savivaldybės administracijos darbuotojais įsigilinti į problemas ir ieškoti sprendimų joms išspręsti.

Vėliau vyko diskusijos prie kavos puodelio.

Taip pat skaitykite