Prasideda nauja Comenius programos veikla

Lietuvos Švietimo mainų paramos fondas spalio 7 d. pakvietė mokytojus ir kitus švietimo darbuotojus į konferenciją „Lietuvos mokiniai į Europą, Europa – į Lietuvos mokyklas“. Joje buvo pristatyta 2012 metais prasidėsianti Comenius programos veikla – individualus mokinių mobilumas. Tai bus nauja galimybė 14 metų sulaukusiems Lietuvos moksleiviams mokytis kitos šalies mokyklose arba mokytis kartu su bendraamžiu, atvykusiu iš kitos šalies.

Konferencijoje kalbėjusi Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė pabrėžė, kad besikeičiančiame pasaulyje mokykla turi skiepyti naujas vertybes. Žinios – jau ne vien gebėjimas priimti informaciją. Modernus XXI amžiaus žmogus apibūdinamas kaip mokantis taikyti žinias, kvalifikuotas ir nuolat besimokantis. Todėl kinta ir mokyklos funkcija. Dabar ji turi padėti vaikui suprasti pasaulį ir informaciją; būti visuomeniška, o ne besislepianti nuo bendruomenės; ugdyti žinių kūrėjus, o ne vartotojus; būti praktikė. Lygiai taip pat turi keistis mokytojas, kuris tampa ne diktatoriumi, o tarpininku, skatinančiu naujas mokymosi formas. Mokytojas perduoda mokiniui savo didesnę asmeninę patirtį, tačiau turi suvokti, kad daugelyje sričių jau atsilieka nuo savo mokinių ir todėl turi nuolat mokytis pats.

Individualaus mokinių mobilumo programa parodys, ar mokyklos pasirengusios priimti naujus jaunųjų piliečių ugdymo iššūkius. Lietuvos ambicijos yra 2012 metais išleisti mokytis kitose šalyse 40 žmonių. Italija dalyvavo šios programos pilotiniame projekte 2006 – 2008 metais ir šios šalies Nacionalinės agentūros projekto koordinatorės konferencijoje pasidalino įgyta patirtimi. Jos pripažino, kad labai jaunų žmonių savarankiškas išvykimas į kitą šalį yra didžiulė atsakomybė ir pačiam mokiniui, ir siunčiančiai, ir priimančiai mokyklai, taip pat ir priimančiai šeimai. Todėl italės, be labai apgalvoto teisinių dalykų tvarkymo, pabrėžė žmogaus faktoriaus svarbą. Jos patarė Lietuvos mokytojams rinktis partnerius, su kuriais anksčiau vykdytuose projektuose užsimezgė geri asmeniniai santykiai. Šią programą reikėtų rekomenduoti pirmiausiai tiems mokiniams, kurie geba gerai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos ir visiškai naujos aplinkos, yra atviri ir turi polinkį mokytis kalbas.

Europos mokinių mobilumo programa tik startuoja, o Amerikos ambasada jau nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios siūlo įvairias akademinių mainų programas. Todėl įdomiausia konferencijoje buvo išgirsti pačių mokinių pasakojimus apie jų tarptautinio mokymosi patirtį. Kalbėjo du Šiaulių Didždvario gimnazijos mokiniai, metus ir daugiau praleidę JAV koledžuose, ir Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos mokinė, su privataus fondo parama metams išvykusi į Čilę. Visi jie pabrėžė, kad asmeninio subrendimo požiūriu vieneri savarankiško gyvenimo užsienyje metai atitiktų penkerius gyvenimo metus tėvų namuose.

Baigti straipsnį norėčiau žodžiais, kuriuos konferencijos pradžioje pasakė Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys: idėjos, kurios ateina per mokinius į mokyklą, yra žymiai tvaresnės. Gerai žinodama ir aukštai vertindama savo kolegų atsidavimą darbui, profesinę kompetenciją ir drąsą, neabejoju, kad Prienų rajone atsiras mokyklų, kurios pasinaudos atsiradusiomis ugdymo galimybėmis ir nesibaimindamos priims naujus iššūkius.

Jolita Stačiokaitė, anglų kalbos mokytoja

Taip pat skaitykite