Policija stiprina bendradarbiavimą su saugos tarnybomis

Vasario 13 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Birštono policijos komisariatas kartu su Birštono savivaldybės administracija, siekdami įtraukti saugos tarnybas į bendruomenės saugumo užtikrinimą, surengė susitikimą su saugos tarnybų ir jų padalinių atstovais, kurių saugomi objektai yra Birštono savivaldybės teritorijoje. Susitikime dalyvavo saugos tarnybos „GRIFS AG“ Kauno regiono apsaugos vadovas Gintaras Rekštys ir Prienų bei Birštono regiono objektų vadovas Vytautas Lankevičius, UAB „Rimsigna“ direktorius Vidas Drulia, saugos tarnybos „G4S“ Prienų ir Birštono regiono vadovas Vytautas Vaitkevičius.

Susitikimo metu saugos tarnybų atstovai buvo supažindinti su policijos komisariato darbo organizavimu, kriminogenine situacija, nusikalstamumo dinamika Birštono savivaldybės teritorijoje, kalbėta apie dažniausiai padaromų nusikalstamų veikų, susijusių su įsibrovimu į patalpas, laiką ir vietas.

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pažymėjo, kad savivaldybė skiria didelį dėmesį ir investicijas kurorto gyventojų ir svečių saugumui užtikrinti. Glaudus saugos tarnybų ir policijos bendradarbiavimas taptų dar vienu veiksniu, stiprinančiu teisės pažeidimų prevenciją ir užkardymą.

Laikinai einantis Kauno apskr. VPK Birštono policijos komisariato viršininko pareigas Rolandas Stiklius pakvietė saugos tarnybas glaudžiai bendradarbiauti su policija, paskatino saugos tarnybas atkreipti dėmesį į teisės pažeidimus jaunimo susibūrimo ir viešose vietose, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholinių gėrimų vartojimo prevenciją, priminė, kad saugos tarnybų darbuotojai tiesiogiai bendrauja su gyventojais ir atlikdami savo funkcijas galėtų padėti policijai vykdyti šių teisės pažeidimų prevenciją ir užkardinimą.

Saugos tarnybų atstovams buvo išdalinti informacija su tiesioginiais atsakingų komisariato pareigūnų kontaktais.

Pastarieji pasidžiaugė savivaldybės administracijos ir policijos komisariato iniciatyva įtraukiant į bendruomenės saugumo užtikrinimą saugos tarnybas. Pritarė betarpiškam bendradarbiavimui su Birštono policijos komisariato pareigūnais. Saugos tarnybos „G4S“ Prienų ir Birštono regiono vadovas V. Vaitkevičius pažymėjo, kad ir šiuo metu keitimasis informacija, bendradarbiavimas tarp saugos tarnybų ir policijos pareigūnų vyksta.

Pareigūnai pakvietė saugos tarnybų atstovus dalyvauti ir policijos rėmėjų veikloje. Buvo nuspręsta sudaryti bendradarbiavimo sutartis tarp policijos komisariato ir saugos tarnybų, bendromis pastangomis stiprinti turtinių nusikalstamų veikų prevenciją ir išaiškinimą.

Birštono policijos komisariato informacija

Taip pat skaitykite