Po renovacijos

Birštono vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ renovaciją lydėjo įvairios problemos, kuriuos teko spręsti ir rajono savivaldybės Tarybai, ir administracijai. Bet šiandien – jau po visų bėdų, atnaujintame pastate krykštauja mažyliai, šviesiose, jaukiose ir šiltose patalpose jie smagiai praleidžia didžiąją dalį dienos, o jų tėveliai tuo metu gali ramiai dirbti. Kaip sakė lopšelio – darželio vadovė Vitalija Adamonienė, atlikta renovacija įstaigos darbuotojai patenkinti, didelių nesklandumų ar darbo broko nėra, o atsirandančias smulkmenas projektą įgyvendinę rangovai geranoriškai pašalina. Šiuo metu dar baigiami ventiliacijos montavimo darbai, bet lopšelis – darželis jau dirba be trukdžių. Labai gerai, anot V. Adamonienės, yra tai, kad buvo renovuotas visas iš karto pastatas ir visos jame veikiančios sistemos, kad, atsiradus nenumatytoms problemoms, savivaldybės Taryba labai toliaregiškai pasielgė, paskirdama trūkstamų lėšų darbams užbaigti. Iš tiesų, renovacija pateikė nemažai netikėtumų, bet, vedėjos manymu, tai buvo ne tik rangovų sumanumo išbandymas, bet ir pamoka kitiems panašiems atvejams – juk šalyje renovacijų laukia dar ne vienas tarybiniais laikais statytas pastatas, kuriame galima aptikti panašių „siurprizų“, kaip ir Birštono lopšelyje – darželyje, kur vamzdynus buvo galima pasiekti tik nugriovus kai kurias sienas. Ir tai – tik vienas iš netikėtumų, kurie laukė pastatą rekonstravusių statybininkų, vis dėlto, kad ir užtrukę, darbai buvo baigti. Buvo pakeisti šalto ir karšto vandens, nuotekų ir lietaus kanalizacijos vamzdynai, šildymo sistema, ventiliacija, pastatas apšiltintas, atlikta vidaus ir išorės sienų apdaila. Tualetuose vaikams buvo įrengtos atskiros kabinos, kaip to reikalauja higienos normų aktai. Be to, įruoštas metodinis kabinetas, jame – visa reikalinga darbui organizacinė technika, baldai ir kt. Visa tai įsigyta už atskirų projektų lėšas.

Nors jau galima džiaugtis itin ženkliais pasikeitimais, tačiau ties tuo nežadama sustoti. V. Adamonienė pasakoja, jog dabar ruošiamasi lopšelio – darželio kiemo pertvarkymui, projektuojami tam reikalingi darbai. Tikimasi, jog per du  projekto įgyvendinimo etapus bus perkloti visi takeliai, atnaujinta veja, kiemo apšvietimas, perdengtos pavėsinės. Vėliau, kai bus sutvarkytos erdvės, norima įruošti aikštynus su vaikų sportui ir užsiėmimams reikiamais įrengimais.

Galima pasidžiaugti, kad kurorto vaikučiai lopšelyje darželyje turi visas galimybes patogiam gyvenimui ir ugdymui. V. Adamonienė pasakoja, jog mokymo priemonės, buities reikmenys ir baldai įsigyjami iš tėvelių mokamo bei surenkamų 2 procentų pajamų mokesčio, atsiradusiems poreikiams lėšų skiria ir savivaldybė. To, kas yra lopšelyje – darželyje, visiškai pakanka vaikų veiklai ir gyvenimo reikmėms, tėveliai turi tik aprūpinti mažuosius kanceliarinėmis priemonėmis. Visa, kas įstaigoje naudojama vaikams, yra geros kokybės, rūpestingai ir apgalvotai parinkti daiktai, kurie yra saugūs, patogūs, gražūs ir tvirti, parenkami ne tik pagal kainą, bet ir pagal poreikį. Lopšelyje – darželyje priimami ir laukiami visi kurorto gyventojų vaikai, jiems stengiamasi sudaryti kuo geresnes ugdymo ir gyvenimo sąlygas, o tuo labai patenkinti savo atžalas čia atvedantys tėveliai. Jie gerai žino, kad mažyliais pasirūpins malonios auklėtojos, kad jiems čia bus jauku ir saugu.

Taip pat skaitykite