Po poeto dangumi – jo kūrybos gerbėjai

Po numylėtos poeto Vinco Mykolaičio Putino tėviškės dangumi, svetingame jo gimtinės prieglobstyje gegužės 24-ąją susibūrė gausus jo kūrybos gerbėjų būrys.

O proga išties išskirtinė – šiemet sukanka 120 metų nuo jo gimimo Pilotiškėse, kaimelyje, įsitaisiusiame Suvalkijos lygių pakilumoje. Tačiau ne vien šis iškilus jubiliejus paskatino susirinkti poeto namų kiemelyje kūrėjus Vytautą Bubnį ir jo žmoną Inesą Kurklietytę, Birutę Jonuškaitę, Inezą Juzefą Janonę ir Eglę Juodvalkę, Prienų krašto ir kitų Lietuvos vietovių šviesuolius. Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas kartu su savo patarėju Raimundu Markūnu bei Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėju Rimantu Šiugždiniu tądien buvo paruošę ypatingą dovaną V. Mykolaičio Putino kūrybos gerbėjams. Ženklia pinigine premija, įsteigta Prienų rajono savivaldybės, buvo apdovanotas rašytojas, literatūrologas Stasys Lipskis, itin įdėmiu žvilgsniu dar kartą pažvelgęs į sudėtingą poeto gyvenimą, atradęs slėpinių jo biografijoje, kuri, regis, taip gerai iki šiol buvo žinoma. Pasak laureato, didžiulis jo noras buvo giliau pažinti tris Suvalkijos ąžuolus – V. Mykolaitį Putiną, Justiną Marcinkevičių ir Vytautą Bubnį, tačiau aplinkybės lėmė, jog visas jo dėmesys atiteko dar tarpukario Lietuvoje pasireiškusiam Putino talentui ir jo asmenybei. Taip ir gimė knyga, biografinis romanas apie iškilųjį Lietuvos poetą „Išsivadavimas“. Šis kūrinys ir buvo pripažintas geriausiai atitinkančiu literatūrinės premijos, įteikiamos V. Mykolaičio Putino jubiliejiniais metais, kriterijus. O ateityje laukia ir daugiau S. Lipskio atradimų, jais jis žada pasidalinti dar ne vienoje knygoje, kurioje atskleis ir Putino, ir kitų žymių praeities ir dabarties kūrėjų gyvenimus.

Šventės dalyviai jaukiai pasijuto gražiai sutvarkytame muziejaus kiemelyje, svetingumo, sukurto čia gyvenančių poeto giminaičių Mykolaičių, atmosferoje. Jų dėka kiekvienas Putinui skirtas renginys tampa laukiamu ir maloniu įvykiu. Išties, daug rūpesčių Mykolaičiams sudaro jų sodybą užplūstantys svečiai, įprastą gyvenimo ritmą pakeičiantys susibūrimai. Tačiau šie žmonės puikiai supranta savo misiją saugoti, puoselėti visai Lietuvai brangaus kūrėjo atminimą ir ją puikiai vykdo kartu su Prienų krašto muziejaus darbuotojais.

O į atdarus Putino muziejaus langus kartu su kupojančių gėlių kvapais pasklido muzika, jo kurtos, iš širdies gelmių ištrūkusios eilės, įtaigiai perteikiamos poetų ir aktorių, daug kartų skaitytos, bet naujai suskambančios paprastoje sodybėlėje, truputį palypėjusioje į kalvelę Aušrakalnio kaimynystėje. Šioje vietoje vyko ir vyks susitikimai su poeto kūryba, kurią atras vis nauji poezijos mylėtojai, besižavintys jo talento dovanotu žodžių grožiu.

Taip pat skaitykite