Pirmojo etapo darbai įsibėgėjo

Rugpjūčio pabaigoje nepriklausomos vertintojos Jolanta Marija Malinauskaitė, Kauno rajono VVG pirmininko pavaduotoja, ir Nijolė Tirevičienė, Tauragės rajono VVG pirmininkė, įvertino pirmojo kvietimo, skirto įgyvendinti „Vietos plėtros 2009 – 2014 m. strategiją“, paraiškas – projektus, pateiktus mūsų rajono savivaldybės, kaimo bendruomenių ir kitų institucijų. VVG valdybos posėdyje, kuriame dalyvavo nepriklausomos vertintojos, NMA vyriausioji specialistė Natalija Šukeloic ir valdybos nariai, buvo pristatytos ir aptartos teigiamai įvertintos paraiškos bei joms įgyvendinti skirtos lėšos. Pastatų remonto išlaidos bus padengtos Mauručių, Graižbūdės, Ingavangio, Piliakalnio, Balbieriškio ir Vėžionių bendruomenių, Pakuonio parapijos, Kašonių, Jiestrakio kultūros bei Veiverių šaulių namams, iš viso tam skirta 1 309 493 Lt. Finansavimas skirtas ir Prienų rajono savivaldybės projektams: Pakuonio miestelio veikiančių kapinių infrastruktūros sutvarkymui, Žemaitkiemio mokyklos pastato remontui, Balbieriškio miestelio parko aktyvaus poilsio zonos įrengimui ir Alksniakiemio krašto bendruomenės universalaus daugiafunkcio sporto aikštyno įrengimui, iš viso 714 025 Lt. Be to, 129 901 Lt skirta ir Viešosios įstaigos Veiverių PSPC keltuvo įrengimui. Neliko nuskriausti ir sportininkai: Stakliškių mokyklos sporto aikštyno atnaujinimui ir Išlaužo pagrindinės mokyklos sporto salės remontui teko 258 049 Lt., o Jiezno kultūrizmo klubo „Uola“ patalpų remontui ir sportinio inventoriaus atnaujinimui – 105 556 Lt. Visų aštuoniolikos paraiškų įgyvendinimui pirmojo kvietimo metu skirta 2 517 024 Lt, kuriais investuojama į visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukciją ir jų pritaikymą bendruomenių poreikiams bei visuomeninės paskirties viešųjų erdvių sutvarkymą ir sporto aikštynų įrengimą ir sutvarkymą.

Labai džiugu tai, teigia Prienų rajono VVG projekto vadovė Virginija Žliobienė, kad bendruomenės taip entuziastingai atsiliepė į pirmąjį kvietimą Strategijos tikslams įgyvendinti, kad jos taip gerai žino vietos žmonių poreikius ir nori juos patenkinti. Paraiškų buvo pateikta daug ir iš įvairių rajono vietų, tad jų įkūnijimo poveikį pajus daugelis mūsų savivaldybės žmonių. Vis dėlto, nors šie rezultatai ir labai įspūdingi, džiaugtis dar truputėlį per anksti. Pasak projektų vadovės, paraiškų pateikimas ir jų įvertinimas – tik pirmieji žingsniai, netrukus prasidės sudėtingiausioji dalis – projektų įgyvendinimas, to, kas pateikta popieriuje, atsiradimas realybėje. Paraiškų teikėjai nebus palikti be paramos ir priežiūros. Kaip ir iki šiol, bet kuriais rūpimais klausimais žmonės galės kreiptis patarimo ir pagalbos į VVG specialistus, o jos administracija kontroliuos projektų įgyvendinimo eigą. Būsimų sunkumų išsigąsti nereikia, mano V. Žliobienė, svarbiausia yra nusiteikti tam, koks nelengvas darbas laukia ir imtis jo su tokiu pat užsidegimu ir ryžtu.

Taip pat skaitykite