Pavojingi kroviniai: kaip juos klasifikuoti ir pažymėti

Pavojingų krovinių pervežimas yra vienas svarbiausių, nes šios paslaugos poreikis yra gana didelis visame pasaulyje. Norint saugiai transportuoti pavojingus, kitaip dar vadinamus ADR krovinius, reikia žinoti pagrindinius saugumo principus, kurie suteiktų galimybę užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams. Įdomu sužinoti daugiau? Plačiau apie pavojingų krovinių klasifikavimą kalbėsime šiame straipsnyje.

Kodėl reikia žymėti pavojingus krovinius?
ADR kroviniams yra taikomi specialūs saugumo reikalavimai. Kroviniuose gali būti gabenamos įvairios pavojingos medžiagos, tokios kaip degūs skysčiai, dujos, toksiškos ar infekcinės medžiagos, kurios avarijos, susidūrimo ar kitokio nelaimingo atsitikimo metu gali pasklisti į aplinką ir sukelti pavojų žmonėms, aplinkai ar materialiam turtui. Tinkamų krovinio gabenimo sąlygų užtikrinimas ir atitinkamas ženklinimas gali leisti visiškai apsaugoti ar sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką.

Pavojingų krovinių klasifikavimas ir žymėjimas
Nors visą reikiamą informaciją apie pavojingų krovinių gabenimą ir ženklinimą jums gali pateikti tokią paslaugą teikianti logistikos įmonė, verta žinoti pagrindinius aspektus.
ES galioja susitarimas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. Visi tokio tipo kroviniai yra ženklinami priklausančiu JT numeriu ir pagal savo pavojingumo klasei taikomus reikalavimus. ADR klasės kroviniai yra skirstomi į 9 pavojingumo klases, pagal pavojingumo lygį, kur kiekviena klasė pasižymi skirtinga su medžiagomis susijusia rizika. Jūsų patogumui, žemiau trumpai jas apžvelkime:

  • 1 klasė – sprogmenys. Tai medžiagos ir gaminiai, kurie gali sukelti sprogimą ar pirotechnikos efektą.
  • 2 klasė – dujos. Tai suslėgtos, suskystintos ar ištirpintos dujos, kurios yra degios, toksiškos arba ėsdinančios.
  • 3 klasė – degūs skysčiai. Tai medžiagos, kurių užsidegimo temperatūra yra žemesnė nei 60 laipsnių Celsijaus.
  • 4 klasė – degios kietosios medžiagos. Tai kietuoju pavidalu transportuojamos medžiagos, kurios yra degios ar gali užsiliepsnoti dėl netinkamų sąlygų. 
  • 5 klasėoksidavimo pavojų keliančios medžiagos. Kitaip tariant, tai oksiduojančios medžiagos, galinčios išskirti deguonį ir skatinti degimą.
  • 6 klasė – toksiškos ar infekcinės medžiagos. Tai medžiagos, kurios yra kenksmingos sveikatai bei aplinkai.
  • 7 klasė – radioaktyviosios medžiagos. Tai medžiagos, kurios gali skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę, gali kelti pavojų sveikatai ir aplinkai.
  • 8 klasė – ėdžiosios medžiagos. Jos gali itin pažeisti gyvus audinius ar kitas medžiagas.
  • 9 klasė. Šiai klasei priskiriami kiti, niekur kitur neapibrėžti, bet taip pat pavojingi kroviniai.

Daugiau informacijos apie pavojingų krovinių klasifikavimą, žymėjimą, transportavimą ir kitus saugumo reikalavimus jums pateiks pavojingų krovinių pervežimo paslaugas teikianti įmonė. Šios srities specialistai mielai jus pakonsultuos ir atsakys į dominančiu klausimus.

Taip pat skaitykite