Oi būdavo, būdavo… Ir, žinoma, bus


Vilija Čiapaitė

Jau 26-oji tradicinė folkloro šventė, vykusi Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, džiugino gausiai susirinkusiuosius. Džiugu, kad vienuolika kolektyvų, atvykusių iš įvairių rajono seniūnijų, paruošė nuotaikingas lietuvių liaudies dainas bei šokius. Juk buvo laikai, kuomet neturėjome televizorių, radijo imtuvų, kompiuterių, bet lietuviai atrasdavo laiko pabendrauti, papokštauti, padainuoti ir darbus nudirbti. Ne vienas senolis dar ir dabar pasako: „O mano laikais būdavo…“

Kad nepamirštume savo ištakų, reikalingi būtent tokie renginiai, į kuriuos kaskart vis daugiau ir daugiau renkasi liaudiškos dainos ir šokio gerbėjų bei mylėtojų.

Norėčiau pasidžiaugti, kad beveik visi kolektyvai buvo gausūs ne tik vyresnio amžiaus nariais, bet ir jaunimu bei vaikais, kurių dalyvavimas dar kartą parodė, kad grįžtama prie liaudies folkloro.

O šventėje dalyvavo Prienų folkloro kolektyvas „Gija“ (vad. Dalė Zgurskienė) su programa „Pavasario darbai“, Skriaudžių laisvalaikio salės vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kankliukai“ (vad. Vilma Pučkienė) su programa „Linelius raunu ne viena“, Prienų globos namų kolektyvas „Kvietkelis“ (vad. Valė Gustaitienė) su programa „Tu žirgeli, juodbėrėli“, mama ir sūnus Ramunė ir Justinas Kavaliauskai padainavo dvi dainas, Prienų KLC Šilavoto folkloro ansamblis „Akacija“ (vad. Saulė Blėdienė) supažindino su linaraučio dainomis, nuotaikingai padainavo neįgaliųjų draugijos „Nemunas“ nariai (vad. Aldona Marčiulaitienė), Stakliškių KLC ansamblis „Stakliškės“ (vad. Vida Beliukevičienė) susirinkusius supažindino su programa „Pakieminėjimas“, Ašmintos laisvalaikio salės kolektyvas (vad. Rima Vilkienė) priminė susirinkusiems Ašmintos dvaro istoriją „Kai dvare gyvenau…“, o Skriaudžių laisvalaikio salės senbuvių ansamblis „Kanklės“ (vad. Edmundas Gumuliauskas) supažindino su piršlybomis, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro folkloro kolektyvas „Jieznelė“ (vad. Ingrida Valentienė) savo programa „Vieversio diena“ priminė, kokios buvo šventės švenčiamos pavasarį, o nuotaikingos ir linksmos Balbieriškio kultūros centro Kunigiškių laisvalaikio salės kolektyvo „Dūmė“ (vad. Dalius Pasaravičius) dainos ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos tautinių šokių kolektyvo „Ringutis“ (vad. Daiva Alaveckienė, Ramutė Švedienė) šokiai lyg ir pasakė susirinkusiems, kad grįžtama prie linksmų liaudies švenčių, vadinamų „Subatvakariais“.

O kai šventė baigėsi ir salė ištuštėjo, man vis dar norėjosi klausytis tolimų liaudies dainų ir muzikos ritmų atgarsio. Ir džiugu, kad nuo mūsų folkloro ištakų vis ryžtingiau nupučiamos užmaršties dulkės.

Taip pat skaitykite