Nuoširdi padėka – geriausias apdovanojimas už triūsą

323123118_918789222652550_465357638217116572_n

Laukiama švente Stakliškių seniūnijoje tapo kasmetinis padėkos vakaras „Po angelo sparnu“. Jo metu seniūnė Nijolė Ivanovienė šiltai ir nuoširdžiai pagerbia tuos, kurie savo veikla, darbais, pasiekimais prisidėjo prie krašto augimo, gyvenimo gerėjimo ir gražėjimo.

Sausio 7 d. į Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrą susirinkę stakliškiečiai buvo nudžiuginti saviveiklininkų, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų, gėrėjosi puošnia scena. Seniūnė Nijolė Ivanovienė padėkas įteikė:

Kaimo bendruomenei „Stakliškės“ ir jos pirmininkei Rasai Noreikienei, kurios veikla pernai buvo įvairiapusė ir ryški: iš gautų projektinių lėšų gerinamos ir gražinamos Stakliškių miestelio viešosios erdvės, surengtos tradicinės seniūnijos šventės.

323422265_956849089054469_697868870095773912_n

Stakliškių gimnazijos bendruomenei ir jos administracijai – už tvarkomas, atnaujinamas ir įrengiamas erdves, kuiomis gali naudotis ir seniūnijos gyventojai, už seniūnijos garsinimą dalyvaujant įvairiuose konkursuose, varžybose ir už bendradarbiavimą su kitomis krašto įstaigomis ir institucijomis.

324127504_1241741396409798_7854337942770411915_n

 

Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui ir administracijos direktorei Jūratei Zailskienei susirinkusiųjų vardu seniūnė N. Ivanovienė padėkojo už dėmesį ir pagalbą krašto reikalams ir problemoms, ypač už itin laiku paruoštą aplinkkelį, kai sugriuvo tiltas per Alšią. Seniūnijos gyventojai dėkingi už nuolatinę paramą tvarkant krašto kelius bei įrengiant Atminimo kalnelį Stakliškėse su pėsčiųjų takais, vaizdo stebėjimo kameromis, parko suolais  ir vaikų žaidimo įrenginių ir lauko treniruoklių erdve.

saviv

Laukdami didžiųjų žiemos švenčių seniūnijos gyventojai gražino ir puošė savo sodybas, namus, aplinką. Padėkos už tai skirtos Aldonai Ptašnikienei (Užuguostis), Elenai Katkauskienei (Alšininkai), Eugenijai ir Giedriui Taraškevičiams (Stakliškės), Agnei ir Andriui Ramanciuškams (Stakliškės), Aivarui Ajauskui (Želkūnai), Elvyrai ir Albinui  Jankauskams (Trečionys), Linai ir Antanui Kraužliams (Vyšniūnai), Zitai ir Vitui Viselgoms (Pieštuvėnai). Meras Alvydas Vaicekauskas apdovanojo gražiausiai papuošusius savo sodybas Rasą ir Juozą Majauskus (Vyšniūnai) bei Deimantę ir Ričardą Kasiulius (Stakliškės).

324098907_687342606221457_2583189780202264127_n

Kaip sakė seniūnė N. Ivanovienė, džiaugtis ir didžiuotis krašto gyventojai tikrai turi kuo, o visa tai pasiekiama sutelkus jėgas. Todėl padėkos taip pat buvo skirtos seniūnijos bendruomenių pirmininkams, seniūnaičiams, seniūnijos, kultūros darbuotojams, klebonui Laurynui Visockui, Prienų neįgaliųjų draugijos Jiezno ir Stakliškių padalinio pirmininkui Mikadui Januškevičiui ir kitiems.

sen

Visų veiklų sūkuryje, darbų priekyje visada žengia seniūnė Nijolė Ivanovienė. Ji geba sutelkti bendraminčius, uždegti juos troškimu įveikti visas problemas ir kliūtis. Ji – vienijanti ir pirmyn vedanti krašto vadovė, todėl ir galima džiaugtis tiek nuveiktų darbų, gražėjančiomis Stakliškėmis ir kitomis seniūnijos vietovėmis. Už dėmesį kiekvienam, už jautrią širdį, darbštumą ir pareigingumą gyventojų vardu padėkojo seniūnaitė Danutė Adamonienė, o susirinkusieji jos žodžius palydėjo plojimais.

Mėgėjų meno kolektyvai, ansamblis, šokėjai vainikavo šventę dainomis, šokiais ir užburiančiomis melodijomis.

323064662_3055458874748578_3780468679376112214_n

Taip pat skaitykite