Nuo ateinančių metų – pokyčiai smulkiųjų verslininkų veikloje

Nuo 2012 m. sausio 1 d. ir gegužės 1 d. dviem etapais keičiasi verslo liudijimų išdavimo taisyklės.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė spalio mėnesio pabaigoje priėmė smulkiesiems verslininkams aktualius nutarimus. Svarbiausius pasikeitimus verslininkams, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą pristato Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

– Didžioji dalis smulkiųjų verslininkų gruodžio mėnesį įsigyja verslo liudijimus kitiems metams. Ar VMI jau pasirengusi verslo liudijimų išdavimui bei kokie pagrindiniai pasikeitimai laukia gyventojų, veiklą vykdančių pagal verslo liudijimus?

Pirmiausia norėčiau pažymėti, kad VMI veikla šioje srityje neatsiejama nuo miestų ir rajonų savivaldybių tarybų veiklos – verslo liudijimus gyventojams VMI gali išduoti tuomet, kai tarybos yra priėmusios sprendimus dėl fiksuotų gyventojų pajamų mokesčio dydžių (verslo liudijimų „kainos“). Išduoti verslo liudijimus VMI planuoja nuo gruodžio 19 dienos. Jei savivaldybių tarybos nesuskubs priimti sprendimų, VMI teoriškai gali išduoti verslo liudijimus, vadovaudamasi kitais teisės aktais – LR Vyriausybės nutarimais, tačiau tokiu atveju nebus taikomos įvairios lengvatos, kurias nustato savivaldybės.

Kalbant apie pagrindinius pasikeitimus, reiktų akcentuoti, kad 2012 metais Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių pakeitimai įsigalios dviem etapais: nuo 2012 m. sausio 1 dienos ir nuo 2012 m. gegužės 1 dienos.

Pagrindiniai dalykai yra tokie: dalis veiklos rūšių stambinama, kai kurios veiklos rūšys naikinamos. Nuo 2012 m. sausio 1 dienos į verslo liudijimą bus galima įrašyti tik vieną fizinį asmenį, kuris ir galės dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas. Mažiau dokumentų prekybos vietoje galės turėti tie smulkieji verslininkai, kurie veiklą vykdo pagal verslo liudijimus, suteikiančius teisę prekiauti savo pagaminta produkcija – nuo 2012 m. sausio 1 d. prekybos vietoje jiems nebereikės turėti krovinio važtaraščio.

– Minėjote, kad stambinamas veiklų, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą, sąrašas. Kokie to sąrašo pasikeitimai?

Iš šiuo metu galiojančių 105 veiklos rūšių sąraše lieka tik 90.

Panaikinamos žemės ūkio veiklai priskiriamos veiklos rūšys, nes pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas gyventojų pajamos iš žemės ūkio veiklos neapmokestinamos, jei gyventojas nėra PVM mokėtojas. Kadangi nuo 2012 metų įgijus PVM mokėtojo statusą, teisės vykdyti veiklą su verslo liudijimu nelieka, todėl iš šio sąrašo išbraukiama žemės ūkio paslaugų veikla, gyvulių priežiūros ir šėrimo paslaugų veikla, pynimui skirtų augalų auginimo veikla, žuvų gaudymo verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimo veikla.

Iš esmės pakeistos statybos veiklos: naujų statinių statyba, esamų statinių atstatymas ir remontas, esamų statinių restauravimas ir konservavimas. Vietoj šių veiklų atsirado tokios specializuotos veikos:  specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), statybos baigimo ir valymo darbai.

Nuo naujųjų metų tikslinama ir patalpų nuomos veiklos rūšis, kuri leidžia verstis tik gyvenamosios paskirties patalpų nuoma. Vadinasi, gyventojai, įsigiję verslo liudijimą Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veiklai, negalės išnuomoti gamybinės, komercinės ar kitos (ne gyvenamosios) paskirties patalpų

– Senajame veiklų sąraše prekybai buvo skirta nemažai veiklų. Kaip bus su prekybinę veiklą vykdančiais gyventojais?

Galiojusios aštuonios prekybinės veiklos rūšys sustambinamos į dvi. Nuo sausio 1-osiso sąraše naujai numatyti yra tik du prekybinės veiklos verslo liudijimai: „Prekybai tik ne maisto produktais“ ir „Prekybai“. Įsigijus tokį verslo liudijimą bus galima prekiauti ir kioskuose, ir turgavietėse, ir užsiimti prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių bei išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba, žodžiu, nuo sausio 1-osis nelieka prekybos veiklos rūšių skirstymo pagal prekybos būdą bei vietą.

– Nemažai gyventojų vykdo veiklą, kuri apibrėžiama kaip su laisvosiomis profesijomis siejama veikla. Kokie pasikeitimai laukia laisvųjų profesijų atstovų?

Taip, pasikeitimų esama ir šioje srityje. Nuo sausio 1-osios sąraše nebelieka veiklų, pagal kurias gyventojai galėjo atlikti projektinius – konstruktorinius darbus, kūrė išorines informacijos priemones, ar vertėsi radiofikuotos reklaminės informacijos perdavimu. Be to susiaurintos su fotografavimu ir filmavimu susijusios dvi veiklos, iš jų pašalinant laisvųjų profesijų veiklas: iš fotografavimo veiklos išbraukiama fotoreporterių veikla, o iš filmavimo pramoginiuose renginiuose veiklos naikinama reportažų, informacinių laidų rengimo ir kita žurnalistinio ir tiriamojo pobūdžio veikla.

Su laisvosiomis profesijomis siejamų veiklų srityje nepakeista išlieka tokia veikla kaip vertimas su nedidelės apimties spausdinimu, o į vieną veiklos rūšį apjungiamos ,,Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo (x)“ bei ,,Vaikų ir jaunimo papildomo mokymo (x)“ veiklos. Nuo sausio 1 dienos įsigijus naują verslo liudijimą ,,Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla (x)“ mokymo paslaugas bus galima teikti ir vaikams, ir suaugusiems arba šeimai. Nebereikės įsigyti verslo liudijimo atskirai suaugusiųjų tobulinimui ir atskirai vaikams.

– Šiuo metu galioja nuostata, kad gyventojas, nutraukdamas veiklą, ne visada galėdavo susigrąžinti sumokėtą gyventojų pajamų mokestį. Ar numatyta kokių nors pasikeitimų nuo naujųjų metų?

Pasitaikydavo atvejų, kuomet gyventojai kreipdavosi į mokesčių inspekciją su prašymu grąžinti sumokėtą pajamų mokestį, nes jie nutraukia veiklą. Tačiau ne visus prašymus galėjome patenkinti, nes iki sausio 1 dienos dar galioja nuostata, kad pajamų mokestis grąžinamas arba įskaitomas, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta tik gyventojui susirgus, išvykus nuolat gyventi į užsienį, mirus arba kitais išimtiniais atvejais verslo liudijimą išduodančios teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo sprendimu. Nuo sausio 1 dienos šių apribojimų nebelieka, ir pajamų mokestis galės būti grąžinamas visais veiklos nutrūkimo atvejais, kai ja nebus verčiamasi iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

– Minėjote apie pasikeitimus, įsigaliosiančius nuo 2012 metų gegužės 1-osios. Kokie jie?

Nuo 2012 m. gegužės 1-osios nustatomas apribojimas, jog verslo liudijimas išduodamas parduoti prekes ir teikti paslaugas gyventojams, taip pat parduoti tik savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos pajamos nėra didesnės kaip 10 procentų visų mokestinio laikotarpio pajamų, gautų iš verslo liudijime nurodytos veiklos. Viršijus 10 proc. ribą, visos iš juridinių asmenų gautos pajamos būtų apmokestinamos kaip pajamos iš individualios veiklos, vykdant ją įregistravus, t. y. taikant 5 proc., mokesčio tarifą (jei tai laisvoji profesija – 15 proc. tarifą), leidžiant atimti su tomis pajamomis susijusias išlaidas.

Tačiau reikia neužmiršti, kad, įsigijus bet kokios (ne prekybos) veiklos verslo liudijimus, juridiniams asmenims gali būti teikiamos paslaugos ar parduodamos savos gamybos prekės tik tuo atveju, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis nėra viena iš veiklos, kuria faktiškai verčiasi juridinis asmuo, rūšių.

Be to, įsigalios nuostata, nustatanti, jog prekybos verslo liudijimą įsigijusiam gyventojui nebus galima verstis didmenine prekyba: prekybos verslo liudijimą įsigijusiam gyventojui nebus galima parduoti bet kokias prekes kitam prekybine veikla užsiimančiam gyventojui (tiek įsigijusiam verslo liudijimą, tiek įregistravusiam individualią veiklą).

Visą išsamią informaciją apie pasikeitimus gyventojai gali rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt bei pasikonsultuoti su mokesčių specialistais telefonu 1882.

 

Taip pat skaitykite