Nuo 2018 m. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita vyks GPAIS informacinėje sistemoje

laptop-2056591_960_720

Aplinkos ministerijos baigiama diegti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS) pradės veikti 2018 m. sausio 1 d. ir bus privaloma visiems gamintojams ir importuotojams, jų organizacijoms, atliekų tvarkytojams, darytojams ir kitiems atliekų sektoriaus dalyviams. Numatomas pereinamasis pusmečio laikotarpis, kol įmonės prisitaikys prie naujovės.

Atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės ir jų struktūriniai padaliniai, kurie atitinka bent vieną LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-819 patvirtintų „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimų taisyklių“ (toliau – Taisyklės) 6 punkte išdėstytą kriterijų, o atliekų tvarkymo apskaitą – Taisyklių 23 punkto kriterijų.

Atliekų darytojai ir tvarkytojai, norėdami pradėti naudotis GPAIS, iš pradžių turės suvesti pradinius atliekų likučius, o įmonių vadovai turės paskirti savo atstovus, kurie naudosis šia sistema. Kaip reikalauja Atliekų tvarkymo įstatymas (4 str. 1 d.), atliekų turėtojas, pagal sudarytą rašytinę sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, atliekas perduoda atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti atliekas, išskyrus komunalinių atliekų perdavimą, vadovaujantis šio įstatymo 301 straipsniu. Atliekų perdavimas nuo 2018 m. sausio 1 d. vyks daugiausia su lydraščiais, kurie bus pildomi GPAIS. Rašant lydraštį, bus privalu nurodyti sutartį. Jos nenurodžius, nebus galima formuoti lydraščio ir perduoti atliekų.

Ruošiantis darbui su naująja sistema, mokymų medžiagą galima rasti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje www.am.lt, o GPAIS naudojimosi vadovus ir instrukcijas bus galima rasti puslapyje www.gpais.eu.

 

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento

Prienų agentūros informacija

 

Taip pat skaitykite