Nijol? Dirgin?ien?: ?Niekada nedirbau d?l apdovanojim??

4veidas141?urnalo ?Veidas? rengiamuose Lietuvos mer? rinkimuose ?iemet geriausiu savivaldyb?s vadovu pripa?inta Bir?tono savivaldyb?s mer? Nijol? Dirgin?ien?.
Geriausi? mer? reitingas sudaromas pagal koleg? mer?, verslo asociacij? ir organizacij? bei valstyb?s tarnautoj? balsavimo rezultatus. Vieta reitinge priklauso ir nuo savivaldybi? reitingo rezultat? u? praeitus metus. Toki? apklausos sistem? nurodo ?urnalas ?Veidas?.

? naujien? portalo kvitrina.com klausim?, kas, jos manymu, nul?m? tok? rezultat?, savivaldyb?s vadov? atsak?, jog darbai ir dar kart? darbai, kurie buvo nuveikti kartu su komanda. Tiesa, N. Dirgin?ien? pabr???, jog orkestrui reikalingas dirigentas, kuris i?mano savo amat?. Anot Bir?tono savivaldyb?s mer?s, kiekvienas ?vertinimas suteikia pasitenkinim? kasdieniu darbu, duodan?iu gerus rezultatus kurorto gyventoj? ir poilsiautoj? labui.

?Bet turiu pasakyti, jog niekada nedirbau d?l apdovanojim??, ? prid?r? N. Dirgin?ien?.

Bir?tono savivaldyb?s vadov? pripa?ino, jog aktyvi savivaldyb?s pozicija vie?inant nuveiktus darbus, gal?jo tur?ti ?takos auk?tam ?vertinimui, bet yra ?sitikinusi, jog tai daryti b?tina, nes kurortas turi, k? parodyti bei pasi?lyti ir turistams, ir poilsiautojams.

N. Dirgin?ien?s teigimu, reikia girtis darbais, o ne planais. Vis tik mer? ?sitikinusi, jog laim?tas titulas svariai prisid?s prie kurorto ?inomumo, nes garsas apie Bir?ton? sklinda vis garsiau ir pla?iau.

??mon?s nor?s atvykti ? Bir?ton? ir patys ?sitikinti kurorto patrauklumu, pamatyti savo akimis permainas?, ? tikino N. Dirgin?ien?.

Vacys Staknys

Taip pat skaitykite