Muziejininkai įgyvendino kultūros darbuotojų kvalifikacijos ugdymo projektą

Prienų krašto muziejus organizavo ir įgyvendino kvalifikacijos ir kompetencijų ugdymo projektą muziejininkams: „Pietų Lietuvos muziejų specialistų kūrybinių, komunikacinių, kompetencijų tobulinimas“. Nuo šių metų kovo iki lapkričio mėnesio muziejuje vyko mokymų ciklas, kuriame dalyvavo muziejininkai iš Birštono, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Druskininkų, Vilkaviškio, Zanavykų ir Merkinės.

Šių laikų muziejininkas, norėdamas atitikti muziejaus darbuotojui keliamus reikalavimus, turi turėti labai įvairių sričių žinių ir įgūdžių, nuolat juos tobulinti, plėsti ir įgyti naujų, nes to reikalauja kintanti aplinka. Pietų Lietuvos muziejai ne tik saugo svarbius regiono istorijos ir kultūros palikimus, bet taip pat yra  muziejaus bendruomenės aktyvi dalis. Siekiant išlaikyti ir plėsti muziejų svarbą, būtina nuolat tobulinti muziejininkų kvalifikaciją.

Projekto veiklose dalyvavo daugiau kaip 30 muziejininkų, vyko 4 temų mokymai, kurie padėjo įgyti žinių apie projektų rengimą ir vertinimą, kultūrinių ir edukacinių veiklų organizavimą, ekspozicijų, parodų koncepcijos sukūrimo metodiką. Mokymų metu vykdytos individualios bei komandinės praktinės užduotys, tobulinami grįžtamojo ryšio teikimo ir priėmimo įgūdžiai. Dalyviai pažino savo mąstymo stilių, įvertino savo stiprybes, susipažino su grįžtamojo ryšio teikimo bei priėmimo taisyklėmis.

Bendradarbiaujant su projekto partneriais – Prienų švietimo pagalbos tarnyba, visiems mokymų dalyviams išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Muziejaus darbuotojai yra svarbūs ir aktyvūs mokymosi visą gyvenimą sistemos dalyviai, jiems keliamos užduotys neatsiejamos nuo visuomenės kultūrinės edukacijos, informacinio raštingumo bei kitų šiuolaikinei visuomenei ir atskiram žmogui būtinų kompetencijų tobulinimo. Darbuotojai naudos įgytas žinias savo kasdieniame darbe bendraudami su lankytojais, užsienio partneriais, gebės efektyviai veikti rengiant naujas ekspozicijas, rašant ir įgyvendinant projektus, bendraujant skirtingose kultūrinėse, amžiaus aplinkose. Muziejininkų žinių potencialas yra lemiamas sėkmingos įstaigos veiklos veiksnys

Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba, Prienų rajono savivaldybė.
Rėmėjai: UAB “Prienų prekyba”, Prienų čeburekai.
Informaciniai rėmėjai: Naujasis Gėlupis, Gyvenimas, Krašto vitrina.

Taip pat skaitykite