Mokymai duoda žinių ir drąsos

Prasidėjus antrajam „Vietos plėtros 2009 – 2014 m. strategijos“ įgyvendinimo etapui, rajono bendruomenių, savivaldybės, UAB „Prienų vandenys“ atstovai buvo pakviesti į dviejų dienų mokymus, vykusius Veiverių, Ašmintos ir Stakliškių seniūnijose bei Prienų rajono VVG patalpose. Kaip pasakojo VVG projekto vadovė Virginija Žliobienė, sėkmingu projektų parengimu suinteresuoti žmonės labai noriai ir aktyviai mokosi, stengiasi išsiaiškinti visus rūpimus klausimus ir gerai pasiruošti paraiškų rengimui.

Patyrę lektoriai Jūratė Čiuknaitė ir Vytautas Pranas Mickus (UAB „Verslo strategija ir projektai“) mokymus veda pagal projektą „Vietos plėtros 2009 – 2014 m. strategijos įgyvendinimo dalyvių kompetencijos plėtra ir aktyvumo skatinimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Mokymų dalyviai gilinasi į paraiškų rengimo taisykles, o praktiškai savo žinias galės įtvirtinti paruošdami „namų darbus“ – preliminarias numatomų teiktų projektų paraiškas, kurias jie galės panagrinėti kartu su lektoriais vasario mėnesį vyksiančiuose papildomuose mokymuose prieš pat antrojo kvietimo paskelbimą. Taip bus galima išsiaiškinti padarytas klaidas, pasitikslinti atsiradusius neaiškumus ir dar tvirčiau pasiruošti laukiančiam nelengvam darbui – paraiškų teikimui.

Mokymų nauda akivaizdi ir neabejotina, teigia juose dalyvavusių kaimo bendruomenių atstovai. Pasak Veiverių seniūnijos bendruomenės centro vadovės Daivos Venclovienės, įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai puikiai pasitarnaus ne tik šių, bet ir kitų projektų rengimui, nes lektoriai gerai išaiškino dokumentų struktūrą ir prasmę, nurodė ankstesnių teikėjų darytas klaidas. Mokymuose dalyvavę žmonės, D. Venclovienės manymu, ateityje daug drąsiau bandys jėgas, teikdami paraiškas gauti ne tik savo šalies, bet ir užsienio fondų finansavimą vietos žmonių poreikiams tenkinti. Be to, tikina Pakuonio krašto bendruomenės pirmininkė Aušra Tamošiūnienė, visuomenininkai išmoko ne tik parašyti projektus, bet ir įgavo tvirto tikėjimo, kad juos laimės. Lektoriai žinias pateikia taip koncentruotai ir aiškiai, kad tie, kas dalyvavo mokymuose ir įdėmiai klausėsi, įgautą patirtį galės kuo puikiausiai panaudoti savo veikloje.

Taip pat skaitykite