Mokslo ir žinių dienos šventė pasitinkama su optimizmu

Jonas Kavaliauskas

Štai ir sulaukėme Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių dienos. Manoma, jog į rajono savivaldybės mokyklas šiemet ateis 262 pirmokai, o šis skaičius 9 didesnis nei 2011 metais.

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas teigia, jog naujieji mokslo metai pasitinkami su optimizmu, nors, kaip visada, galima buvo pasiruošti jiems geriau. Pasak vedėjo, reikia pagirti visas mokyklas, nes stokojant biudžetinių lėšų jų bendruomenės sugebėjo atlikti kosmetinius patalpų remontus. „Dažų kvapas yra visose mokyklose“, – šypsodamasis pasakė R. Zailskas. Vedėjas pripažino, jog įstaigose, kuriose vykdomi šiltinimo ir kiti ES projektai, darbai rugsėjo 1 d. nebus užbaigti, tačiau ugdymo procesams kliūčių jie nesudarys.

UAB „Mačiūnai“ komercijos direktorius Algirdas Zdanys teigė, kad Ašmintos pradinio ugdymo skyriuje visos ugdymo procesui numatytos patalpos, sanmazgai ir net biblioteka rugsėjo 1 d. bus paruoštos, o po trijų savaičių vaikučiai galės džiaugtis ir sporto sale.

Pasak R. Zailsko, Išlaužo pagrindinės mokyklos pastato šiltinimo darbai netrukdys ugdymo procesui.

Visgi, pasak vedėjo, ne visur darbus atlikti bus spėta iki rugsėjo 1 dienos. „Rūdupio“ bendrovė, pritaikanti Jaunimo mokyklos patalpas Specialiosios mokyklos mokiniams, darbus užbaigs tik rugsėjo antroje pusėje.

Į naujas patalpas įžengs Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus vaikučiai. „Ąžuolo“ pagrindinėje mokykloje, kuri ruošiasi priimti „Nemuno“ pradinės mokyklos mokinukus, kosmetiniai darbai trečiojo aukšto patalpose atlikti, taip pat įrengti sanmazgai.

Primename, jog „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos administracija atsisakė savivaldybės administracijos pasiūlymo organizuoti konkursą trečiojo aukšto patalpoms įrengti už 300 000 Lt ir nutarė savo jėgomis atlikti remonto darbus už 80 000 Lt.

R. Zailskas pažymėjo, jog energingai ėmėsi darbo naujas Jiezno gimnazijos vadovas Povilas Veteris. Anot vedėjo, švietimo įstaigų pertvarkos planas nesukelė didelių nepatogumų pertvarkos paliestų mokyklų mokytojams: pensijinio amžiaus mokytojai išėjo užtarnauto poilsio, o kitiems mokytojams buvo pasiūlytas darbas. Kalbėdamas apie Rugsėjo 1 d. šventę R. Zailskas apgailestavo, jog Seimo įtvirtinta atmintinė Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena – tapatinama su mokslo metų pradžia. Anot Švietimo skyriaus vadovo, nepedagogiška viską matuoti centu.

Mokslo ir žinių šventė ne tik šventė

Iš tiesų, Švietimo ir mokslo ministerija, nežinia kokiais tikslais vedama, nutarė sukurti teisinį nihilizmą ir Seimo įtvirtintą atmintiną datą leido perkelti į kitą dieną. Kai kurių mokyklų bendruomenės taip pat nutarė nepaisyti tradicijų ir, prisidengdamos taupymo sumetimais, mokslo ir žinių šventę švęs rugsėjo 3 d. o gal nuo šiol Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos šventė – bus keliama iš vienos dienos į kitą, nes kai kas tiesiog negali ateiti į šią šventę, nesutapatinęs jos su darbo diena, už kurią turi būti mokama.

Darželių tinklas optimalus

Pokalbio metu buvo paliestas ir ikimokyklinių įstaigų klausimas. Pasak R. Zailsko, dabar Prienuose esamas lopšelių-darželių tinklas yra optimalus: ir eilių, ir laisvų vietų nėra. Tiesa, yra nedidelis vietų poreikis lopšelyje.

R. Zailskas pripažino, jog Veiveriuose darželio problema egzistuoja ir ją bandoma spręsti, bet negalima daryti išvadų, jog darželio nebuvimas gali turėti didelės įtakos Veiverių T. Žilinsko gimnazijos pirmokų grupių komplektavimui. Šiemet gimnazija gavo 18 tėvų prašymų priimti jų atžalas į ikimokyklinį skyrių. Pasak skyriaus vedėjo, artimiausiu metu Tarybai bus paruoštas klausimas dėl ikimokyklinio skyriaus įrengimo šioje gimnazijoje, bus bandoma pritaikyti jau Balbieriškyje išbandytą sprendimą.

Tradicija mokslo metus pradėti kartu miršta?

Dėl Kęstučio gatvės remonto darbų šiemet Mokslo ir žinių diena nebus švenčiama Žiburio kalnelyje. Rajono valdžia priėmė sprendimą bendro renginio po šv. Mišių bažnyčioje nerengti, nors buvo siūlymai jį organizuoti prie Antano Maceinos paminklo arba Laisvės aikštėje. Bet, atrodo, tradiciją mokslo metus pradėti kartu gali sužlugdyti paprasta gatvės rekonstrukcija.

Tradicija bus tęsiama, bet kitais metais

Šiemet rugsėjo 1-ąją Žiburio kalnelis bus tuščias, tačiau miesto mokyklų vadovai dėl to nekelia nereikalingų aistrų. Pasak „Žiburio“ gimnazijos direktorės Irmos Šneiderienės, ilgametė tradicija tik šiek tiek kinta – vis tiek visų mokyklų bendruomenės rinksis į pamaldas bažnyčioje, o kalnelyje susitiks kitąmet, kai tam bus galimybės. Kaip teigia „Revuonos“ vidurinės mokyklos vadovė Ilona Balčiukynienė, šiemet mokyklos pačios rinksis vietą mokslo metų pradžios iškilmėms – ar Laisvės aikštėje, ar savo mokyklos kieme, kaip ruošiasi daryti „Žiburio“ gimnazijos ir „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos bendruomenės. Pastarosios vadovė Irena Tarasevičienė sakė teikusi pasiūlymą šiemet visiems rinktis Laisvės aikštėje, bet, matyt, organizatoriams ši idėja nebuvo priimtina, tad po šv. Mišių šios mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėvai ruošiasi sugrįžti į savo kiemą, kur pasigėrės trumpa menine programa, o paskui vieni eis į jau savas klases, o kiti – susipažinti su nauja vieta, klasės draugais, mokytojais.

Taip pat skaitykite

5 komentarai