Mieli tikintieji,

kaun45Mums gimė Išganytojas! Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms. Visus tepasiekia aidas Betliejaus žinios, kurią Bažnyčia skelbia visuose žemynuose, nepaisydama tautybės, kalbos ir kultūros skirtumų. Mergelės Marijos Sūnus gimė visiems. Jis visų Atpirkėjas. Dievas mus taip labai myli, kad negali pasilikti Savyje, Jis išeina iš Savęs ir ateina pas mus, prisiimdamas visą mūsų dalią.

Per Kalėdas mes dėkojame Dievui už jo beribį gerumą, už tai, kad jis surado ir apdovanojo mus tuomet, kai mes šito net nebuvome verti. Jėzaus Kristaus asmenyje mes turime Draugą, kuris niekuomet nenuvilia ir į kurį visuomet galima atsiremti, kuris gali išvesti mus iš mūsų susikurto kalėjimo į tokį gyvenimo kelią, kuriame pilna džiaugsmo ir vilties.  Dabarties žmonių nusivylimas gyvenimu iškalbingiausiai kalba, kad daugelis stokoja tokio kelią rodančio Draugo. Daugelis kenčia ir net pasitraukia iš gyvenimo vien todėl, kad neturi į ką atsiremti, ir jaučiasi apleisti ar išduoti žmonių, kuriais tikėjo ir pasitikėjo. Aitrus pyktis, kuris mus supa, kurio pilna net virtuali erdvė, rodo, kaip giliai sužeisti yra žmonės ir kaip jie stokoja reikalingos atramos.

Kūdikis Betliejaus gyvulių ėdžiose – tai Dievas, vilkintis trapiu žmogaus kūnu ir trokštantis ateiti į kiekvieno mūsų gyvenimą, kad jame būtų apstu gerumo, džiaugsmo ir vilties. Tik nuo šito Dieviškojo Kūdikio reikia ne bėgti, bet priimti Jį kaip Draugą, kaip ištikimą gyvenimo Palydovą. Jeigu jam pasakytume: „Tu mums nereikalingas“, Jis pasitrauktų į šalį ir leistų mums gyventi su savo stabais, pralaimėjimais ir neviltimi.

Kalėdos kviečia priimti Gelbėtoją Kristų kaip kelionės Vedlį ir eiti laikantis Jo rankos, nugalint visas kliūtis,  trukdančias džiaugtis Dievo mums dovanotu gyvenimu.

Tad būkite visi palaiminti, pripildyti Kristaus gimimo džiaugsmo, Jo taikos ir vilties.

   Prienų dekanato dekanas g. kan. Jonas Baliūnas

Taip pat skaitykite